چهل اصل مدیریت فرهنگی در اهداف بعثت انبیاء (18)
38 بازدید
تاریخ ارائه : 5/24/2014 10:53:00 AM
موضوع: مدیریت

17- ترویج فضائل اخلاقی:

ترویج فضائل اخلاقی و صفات متعالی انسانی، از دیگر علل وانگیزه­ های بعثت انبیاء الهی است. اگر مروری اجمالی به آموزه­های وحیانی پیامبرـ صلّی الله علیه و آله ـ داشته باشیم متوجه خواهیم شد که گفتارها و رفتارهای آن گرامی مملو از سفارشهای اخلاقی و تربیتی است.

اساساً هر گونه خوبی، زیبایی و کمالی که زیبنده و شایستة انسانها است، در تعالیم انبیاء الهی به روشنی دیده می­شود. در حدیث معروفی از پیامبر اکرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ می­خوانیم که آن حضرت فرمود: «إنّما بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَکارِمَ الاَخْلاقِ من برای تکمیل و توسعة زیباییهای اخلاقی مبعوث شده ­ام.» رسول خدا خود دارای کامل­ترین صفات اخلاقی بود و عادات پسندیده و آداب برجستة انسانی در وجود آن گرامی موج میزد. مستدرک الوسائل، محدث نوری، مؤسسه آل البیت، 1408، قم، ج11، ص187.