چهل اصل مدیریت فرهنگی در اهداف بعثت انبیاء (33)
54 بازدید
تاریخ ارائه : 5/24/2014 12:58:00 PM
موضوع: مدیریت

32-مبارزه با بت پرستی:

در راه رسیدن به قرب الهی، موانعی وجود دارد كه از مهم ترین این موانع، بُت هایی است كه به رقابت با خدا می پردازند و انسان را به سوی خود می خوانند. جلوه گری این بت ها و شكل آن برای هر كسی و در هر زمان و مكانی متفاوت است ولی وجه مشترك‌ همه آن ها این است كه می خواهند انسان را به جای پرستش خدا به پرستش و اطاعت خود بكشانند. این بت ها گاهی سنگ و چوب، گاهی فرعون، گاهی شهوت و غضب، گاهی تكنولوژی و قدرت نظامی و اقتصادی، گاهی همسر و فرزند و خانه، گاهی رفاه و تفریح و عیاشی و خوشگذرانی، گاهی دموكراسی و آزادی است وبه هر حال، هر لحظه به شكلی بت عیّار درآید!حضرت علی علیه السلام می فرمایدعِظَم الخالِق‌ِ عِنْدَك‌َ یُصَغِّرُ الَمخْلُوق‌ فی عَیْنِك‌ ؛بزرگی و عظمت خالق‌ نزد تو، موجب كوچكی مخلوق‌ در چشمت می شود.اگر در وجودم عظمت پروردگار را درك‌ كنم و آن را از حدّ آموخته های ذهنی فراتر برده و در جان و دل خویش بدان دست یابم، بت ها در نگاه من حقیر و بی ارزش شده و از دیده فرو می افتند و سرنگون می شوند و مجالی برای نفوذ بت ها در دل باقی نمی ماند.هميشه وقتي اسم بت پرستي به گوشم مي رسيد، از خودم مي پرسيدم، مگر ميشود انسان با اين عقل و شعوري که خدا به او داده، براي عبادت، پرستش و خشوع سر تعظيم در مقابل يک شيء که از خود او پايين تراست فرود آورد.و آيا انساني که فطرتا خدا جو و خدا پرست است، خضوع در مقابل منبع کمال، که اين "تمناي فطري، تبديل پذير و از بين رفتني نيست" را، رها کرده و سر تعظيم در مقابل موجود ديگر فرود مي آورد.انسان در اين تعظيم وقتي به بزرگي خدا مي انديشد، از اين خضوع خود احساس بدي ندارد که هيچ، بلکه حتي با غرور و لذت اين کار را انجام مي هد، و به همين دليل آنها که معرفتشان نسبت به خداوند متعال بيشتر است، عبوديتشان نيز به همان نسبت بيشترخواهد بود،وازاين عبوديت وتعظيم لذت برده و به آن افتخار ميکنند.