چهل اصل مدیریت فرهنگی در اهداف بعثت انبیاء (35)
23 بازدید
تاریخ ارائه : 5/24/2014 12:45:00 PM
موضوع: مدیریت

34- رساندن شریعت:

هر مکتبی ترکیبی از دو دسته تعالیم است. یک دسته، مجموعه‌ای از آموزه‌های هستی‌شناسانه که جهان‌بینی آن مکتب را ترسیم می‌کنند و دیگری مجموعه‌ای از تعالیم اخلاقی که شریعت آن مکتب را تشکیل می‌دهند. این ترکیب جهان‌بینی و ایدئولوژی(شریعت) در هر مکتبی مجموعاً مدعی ارائه مشی صحیحی برای زندگی انسان‌ها به سوی سعادت می‌باشد.در کل، یکی از معیارهای تعیین‌کننده حیات فرهنگی کتب مقدس در بین پیروان خویش و میزان تاثیرگذاری آن در زندگی آنان، میزان کاربردی‌بودن شریعت آنها می‌باشد. یعنی باید دید، آن شیوه زندگی که شریعت هریک از کتب مقدس ارائه می‌دهند در این برهه از زمان، برای پیروان‌شان قابل استفاده می‌باشد یا خیر؟شریعت قرآن از ویژگی خاصی برخوردار است. زیرا آیات قرآن در طول23 سال نازل گردید، و این نزول تدریجی و به مرور صورت گرفت. مکانیزم این نزول تدریجی، بدین گونه بود که هرگاه برای پیامبر صلی‌‌الله علیه‌وآله یا مسلمین در تقابل‌شان با کفار یا تعامل‌شان باهم حادثه‌ای فردی یا اجتماعی پدید می‌آمد، آیاتی از قرآن بر پیامبر صلی‌‌الله علیه‌وآله نازل می‌شد و ایشان با ابلاغ آن به مسلمین، رهنمودهایی الهی را برای اصلاح امور و یا عکس العمل‌های صحیح عرضه می‌نمود.تمام مثال‌های قرآنی (بقره: 26) و تمام داستان‌های تاریخی (بیش از 70داستان) و تمام حقایق ماوراءالطبیعی که در آیات قرآن بیان شده است. همگی در جهت هدایت انسان نازل گردیده است. این امر یکی از وجوه امتیاز و ملاک‌های مهم ماهیت‌شناسی قرآن می‌باشد. قرآن تجلی هدایت بالغه الهی است. هر‌ آنچه که برای هدایت انسان لازم است در خود دارد. (نحل: 89) شیوه و وجه هدایت‌گری در نهایت استواری است.همانا این قرآن به صورت استواری هدایت می‌کند و بشارت باد بر مومنین. (اسراء: 9)