چهل اصل مدیریت فرهنگی در اهداف بعثت انبیاء (36)
34 بازدید
تاریخ ارائه : 5/23/2014 1:30:00 PM
موضوع: مدیریت

35-مبارزه با ظلم:

بعثت رسول خدا براي اين است که راه رفع ظلم را به مردم بفهماند، راه اينکه مردم بتوانند با قدرت هاي بزرگ مقابله کنند به مردم بفهماند.قرآن کریم ، سه مفهوم مقدس را در بسیاری از آیات خود ، توأم آورده‏ است : ایمان ، هجرت و جهاد. انسان قرآن ، موجودی‏ است وابسته به ایمان و وارسته از هر چیزی دیگر . این موجود وابسته به‏ ایمان برای نجات ایمان خود هجرت می‏کند و برای نجات ایمان جامعه و در حقیقت برای نجات جامعه از چنگال اهریمن بی ایمانی جهاد می‏نماید . طبق آیات و روایات اسلامی دو نوع جهاد وجود دارد جهاد اکبر و جهاد اصغر.خداوند در قرآن مى گوید : در راه خدا جهاد کنید و حق جهادش را ادا نمائید «و جاهدوا فى الله حق جهاده ،حج ،78» . به هر گونه جهاد و کوشش در راه خدا و تلاش براى انجام نیکیها ، و مبارزه با هوسهاى سرکش ،جهاد اکبر و به پیکار با دشمنان ظالم و ستمگر، جهاد اصغرگفته می شود. جهاد اصغردر اسلام انواعى دارد : جهاد ابتدائى آزادى بخش ، جهاد دفاعى ، جهاد براى خاموش کردن آتش فتنه و شرک و بت پرستى .بنابر این جهاد اسلامى بر خلاف آنچه دشمنان معاند تبلیغ مى کنند هرگز به معنى تحمیل عقیده نیست ، و اصولا عقیده تحمیلى در اسلام ارزشى ندارد ، بلکه جهاد مربوط به مواردى است که دشمن جنگ را بر امت اسلامى تحمیل مى کند ، یا آزادیهاى خداداد را از او مى گیرد ، یا مى خواهد حقوق او را پایمال کند ، و یا ظالمى گلوى مظلومى را مى فشارد که بر مسلمانان فرض است به یارى مظلوم بشتابند ، هر چند منجر به درگیرى با قوم ظالم شود . در حقیقت اسلام با کفر دو نوع پیکار دارد : یکى پیکارهاى مقطعى است مانند غزواتى که پیامبر (ص) با دشمنان داشت که بعد از پایان هر جنگ شمشیرها به غلاف مى رفت ، و دیگر پیکار مستمرى است که با شرک و کفر و ظلم و فساد دارد ، و این امرى است مستمر تا زمان گسترش حکومت عدل جهانى به وسیله حضرت مهدى علیه السلام. خداوند براى استقرار آئینش نیازى به پیکار ما ندارد ، این ما هستیم که در میدان مبارزه با دشمن پرورش مى یابیم و نیازمند به این پیکار مقدسیم .  تفسیر نمونه ج : 14 ص : 182 وج : 15 ص : 122 و ج : 21 ص : 403 و ج : 4 ص : 76-75.