چهل اصل مدیریت فرهنگی در اهداف بعثت انبیاء (37)
37 بازدید
تاریخ ارائه : 5/24/2014 12:47:00 PM
موضوع: مدیریت

36-نجات مردم از ظلمت:

آیه 257 سوره مبارکه بقره می فرماید:« الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون» خداوند ولی کسانی است که ایمان آورده اند ایشان را از ظلمات خارج و به نور می برد  و کسانی که کافر شدند ولی آنها طاغوت است  که آنها را از نور خارج و به ظلمت داخل می کند  که اینان اصحاب آتش هستند و در آن جاودان خواهند ماند . برای نور و ظلمت در کلمات مفسرین تفسیرهای فراوانی می توان یافت: خروج از ظلمات به نور را به خروج از باطل به حق یا از کفر به ایمان یا از گناه به توبه؛ خروج از جهل به علم و در نهایت خروج از ضلالت به هدایت تفسیر کرده اند.