مسأله‌ى فرهنگ
23 بازدید
تاریخ ارائه : 6/25/2014 8:20:00 PM
موضوع: علوم سیاسی

بسمه تعالی

یك مسأله هم مسأله‌ى فرهنگ است؛ كه آقایان هم حالا معلوم شد كه نگرانى دارید، بنده هم نگرانم. مسأله‌ى فرهنگ، مسأله‌ى مهمى است. اساس این ایستادگى، این حركت و در نهایت ان‌شاءالله پیروزى، بر حفظ فرهنگ اسلامى و انقلابى است و تقویت جناح فرهنگى مؤمن، تقویت این نهال هایى كه روییده است در عرصه‌ى فرهنگ اگر رخنه‌ای در فرهنگ ایجاد شود مثل مشکلات اقتصادی نیست که بتوان با سبد کالا و یارانه نقدی آن را رفع کرد.(مقام معظم رهبری)

 نا امیدی دشمن از تقابل سیاسی و خیابانی با نظام در سال 88 سبب شد تا دشمن اصلی ترین نقطه قوت نظام جمهوری اسلامی یعنی باور دینی و فرهنگی مردم به این نظام را هدف اصلی خود قرار دهد.

ما فرهنگ را بستر اصلي زندگي انسان ‌مي‌دانيم نه فقط بستر اصلي درس خواندن و علم آموختن. فرهنگ هر کشور بستر اصلي حرکت عمومي آن کشور است حرکت سياسي و علمي‌اش در بستر فرهنگي است. فرهنگ يعني خلقيات ذاتيات يک جامعه و بومي يک ملت. تفکراتش ايمانش، آرمانش، اينها تشکيل دهنده مباني فرهنگ يک کشور است.

برای فعالیتهای فرهنگی، برنامه ریزی ضروری است و نمی توان انتظار داشت که فرهنگ کشور اعم از فرهنگ عمومی، فرهنگ نخبگان و فرهنگ دانشگاهی، به خودی خود پیش برود.

همه ما در قبال مسائل فرهنگی و فرهنگ عمومی کشور مسئولیت شرعی و قانونی داریم.

سپردن مسائل فرهنگی به مردم نافی وظیفه نظارتی و هدایتی دولت نیست و حضور حکومت و دولت در عرصه فرهنگ نیز به معنای سلب حضور مردم نیست. چرا هنگامی که غربی ها بر مسائل غیر معقول و انحرافی همچون اختلاط زن و مرد با عنوان تساوی زن و مرد، یا سبک زندگی خود با عنوان پیشرفت و تجدد لجاجت دارند، ما بر ارزشهای والای فرهنگ خود اصرار نداشته باشیم؟

شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از ابتکارات با برکت امام خمینی(ره)می باشد که عالی ترین و بهترین مرکز فرهنگی کشور است.لذا لازم است این شورا به وظیفه قانونی وشرعی خود در مسائل فرهنگی عمل نماید.

مسأله‏ اصلى اين است كه ما جايگاه كشور و نظام جمهورى اسلامى را در جغرافياى بشرىِ عالم بشناسيم و ببينيم در جبهه‏ بندى‏ هاى بسيار وسيع و متنوع و پيچيده ‏اى كه در دنيا وجود دارد، ما كجا قرار داريم. وقتى به اين نكته توجه شد، نقش رسانه‏  ملى در اين مجموعه، بيشتر بارز و آشكار خواهد شد . ما يك مأموريتِ محورى براى رسانه‏ ملى قائل هستيم، كه الزاماتى دارد و اين مأموريت ملى اهداف كلانى را هم با خودش همراه دارد. به‏ نظر ما آن مأموريتِ محورى عبارت است از مديريت و هدايت فكر، فرهنگ، روحيه، اخلاقِ رفتارى جامعه، جهت دهى به فكر و فرهنگ عمومى، آسيب ‏زدايى از فكر و فرهنگ و اخلاق جامعه، تشويق به پيشرفت - يعنى روحيه‏ دادن - و زدودن احساس عقب‏ ماندگى.

عملكرد صحيح، با تدبير، و دلسوزانه معلم، قطعاً مي تواند بنيان مستحكمي را در جامعه پايه ريزي كند كه بسياري از مشكلات فرهنگي، اخلاقي و رفتاري، در آن حل شده باشد.

در سالهاي اخير اقدامات قابل تقديري در آموزش و پرورش انجام شده كه مهمترين آنها تهيه سند تحول بنيادين است اما رسالت اصلي، اجراي اين سند تحول است.

لازمه اجراي سند تحول بنيادين در آموزش و پرورش، برنامه ريزي دقيق و تهيه نقشه راه و عمل به آن، تا رسيدن به اهداف تعيين شده است.

آموزش وپرورش بايدبراي نوجوانانوجوانان الگو سازي كندكه بهترين الگوها نيزنوجوانان وجوانان شهيد هستند.

بايد رفتار و صفات ارزشمند شهدا از جمله غيرت، همت، صداقت، سلامت، فداكاري، بينش والا، رفتار نيك بامردم و پدر و مادر،‌ و همچنين دوستان در مقابل چشم نسل جوان امروز قرار داده شود.

علاوه بر آموزش و پرورش، دستگاه هاي تبليغاتي، صدا و سيما، دستگاه هاي دولتي و روحانيون نيز در معرفي الگوها و الگوسازي در جامعه، مسئوليت سنگيني بر عهده دارند.

آنها ميدانند كه اگر فرهنگ را عوض كردند، ديگر مبارزه‌اى باقى نميماند. اگر مبارزه‌ى با استكبار هست، اگر ميل به ايستادگى و مقابله‌ى با دخالت اجنبى هست، به خاطر فرهنگ است. انسان يك فرهنگى دارد، همين فرهنگ را بيايند عوض كنند، همه چيز ميشود مال خودشان؛ لذا همه‌ى فشار روى فرهنگ است. در مقابل اين حركت فرهنگى و اين تهاجم عظيم فرهنگى كه ميخواهند روح انقلاب را، روح استقلال را، روح دين را از ما بگيرند. اولويت فرهنگى ما چیست ؟در کار فرهنگی باید دنبال چه باشیم؟