شورای فرهنگی روستا(1)
85 بازدید
تاریخ ارائه : 7/13/2014 5:45:00 PM
موضوع: تبلیغ

در راستای برنامه محور کردن فعالیت های فرهنگی در روستاها و نیز بهره مندی از توان عناصر بومی فرهنگی و همچنین استفاده بهینه از اندیشه ها و تجارب موجود و کار شناسی شدن تصمیمات و اقدامات و ساماندهی برنامه های فرهنگی، مذهبی، ورزشی، اجتماعی و ... در روستاها و با توجه به اهمیت انسجام بخشی و یک کاسه شدن فعالیتهای موازی و پرهیز از پراکنده کاری برای افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها و نهایتا هم افزایی و ایجاد وحدت رویه در انجام فعالیتهای فرهنگی با محوریت مساجد در روستاها ، پیشنهاد تشکیل شورای فرهنگی در روستاهای شاخص با حضور عناصر ذیربط از میان ساکنین روستای مربوطه به عنوان بازوهای مشورتی وفکری دستگاهای اجرایی فرهنگی در روستاها ارائه می گردد.

مهمترين هدف از تشكيل شوراي فرهنگي و اتاق فكر در مناطق روستايي انسجام بخشي و جلب هر چه بيشتر مشاركت هاي مردمي است.

 رضا برزگر مديركل امور فرهنگي مركز توسعه روستايي و مناطق محروم كشور گفت: هم اكنون بيش از 61 هزار و 700 روستاي داراي سكنه در ايران وجود دارد كه 29 درصد جمعيت كشور را تشكيل مي دهد.

وي تعداد روستاهاي بالاي 20 خانوار جمعيت در كشور را 37 هزار و 800 مورد دانست و بيان كرد: ارائه خدمات مطلوب به اين روستاها نيازمند همكاري روزافزون بين بخشي و تلاش مسوولان اجرايي در استان ها است.

برزگر اظهار كرد: تشكيل شوراي فرهنگي در مناطق روستايي علاوه بر جلوگيري از بروز برخي مشكلات و موازي كاري ها بين دستگاه هاي فرهنگي موجب ايجاد وحدت رويه و افزايش بهره وري در راستاي ارائه خدمات به روستاها مي شود.وي عنوان كرد: شوراي فرهنگي در مرحله اول در روستاهاي شاخص با جمعيت بالاي 500 خانوار و به مرور زمان نيز در مناطق روستايي با جمعيت كمتر تشكيل خواهد شد.برزگر ابراز داشت: داشتن امكانات زيربنايي شامل مسجد، خانه عالم، شوراي اسلامي، دهياري، كانون فرهنگي و هنري مساجد، پايگاه بسيج و فضاي ورزشي از جمله شاخص هاي لازم براي تشكيل شوراي فرهنگي در روستاها است.وي افزود: تدوين تقويم فرهنگي روستاها، آسيب شناسي فرهنگي در مناطق روستايي و ارائه راهكارهاي عملي در اين راستا، نيازسنجي فرهنگي و ايجاد تعامل و همكاري بيشتر با دستگاه هاي متولي و فرهنگي استان، شهرستان، بخش ها و روستاهاي مختلف از جمله وظايف اين شورا است.

برزگر استعداديابي، بكارگيري ظرفيت هاي فكري و مالي مسوولان اجرايي، مردم و نهادهاي دولتي و جلب مشاركت بيش از پيش مردم با استفاده از اهرم هاي تشويقي مناسب را از ساير وظايف اعضاي شوراي فرهنگي در روستاها اعلام كرد.

وي گفت: ايجاد شبكه تلويزيوني مستقل روستايي و انتخاب روز 15 مهر هر سال به عنوان روز روستا از برنامه هاي در دست اقدام امور فرهنگي مركز توسعه روستايي و مناطق محروم كشور است.