شورای فرهنگی روستا(3)
42 بازدید
تاریخ ارائه : 7/13/2014 5:48:00 PM
موضوع: تبلیغ

شرح وظایف شورا:

1-تدوین تقویم فرهنگی روستا:

تاریخ قمری

مناسبت مذهبی

مناسبت ملی

تاریخ شمسی

2-آسیب شناسی فرهنگی روستا:

فعالیت‌های فرهنگی مورد نیاز روستاها باید مورد شناسایی قرار گیرد و براساس اختیارات دستگاه‌های اجرایی، به آن‌ها واگذار شود. نتایج سفر به روستاها باید موجب سامان‌دهی اقدامات فرهنگی انجام شده در گذشته شود.

دستگاه‌های فرهنگی باید به انجام امور فرهنگی در روستاها و مناطق محروم توجه ویژه داشته باشند و هم‌چنین با برگزاری نشست‌ها، مسئولان با وظایف و ظرفیت‌های سایر دستگاه‌های فرهنگی آشنا شوند و از امکانات یک‌دیگر استفاده کنند. نشست‌های هم‌اندیشی باعث ایجاد تعامل و تفاهم میان دستگاه‌های اجرایی مختلف می‌شود و دستگاه‌های فرهنگی ضمن حفظ استقلال، می‌توانند در انجام امور مختلف فرهنگی با یک‌دیگر هم‌کاری و مشارکت داشته باشند.هم‌چنین وجود مساجد و روحانیت مستقر در روستاها به عنوان یک ظرفیت فرهنگی وتقویت برنامه‌های مختلف مساجد و اشاعه‌ی فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی از جمله اولویت‌های فرهنگی در روستاها به شمار می‌رود و هم‌چنین باید از ظرفیت‌ها و فضاهای موجود به بهترین نحو استفاده شود. روند خدمت‌رسانی به روستاها در قالب سفرهای اعضای دفتر امور فرهنگی مرکز توسعه‌ی روستایی و مناطق محروم و سایر مسئولان بهبود می‌یابد.