شورای فرهنگی روستا(4)
69 بازدید
تاریخ ارائه : 7/13/2014 5:50:00 PM
موضوع: تبلیغ

3-نیاز سنجی فرهنگی روستا:

نیازسنجی آموزشی فرایندی است که طی آن نیازهای منطقه ای روستاییان در جهت توسعه کسب و کارهای روستایی احصا شده و به برنامه ریزان آموزشی کمک می کند تا آموزش های مورد نیاز را به فراخور شرایط منطقه ای هر یک از دهستان های کشور ارائه کنند.به همین منظور و در راستای اجرایی شدن بند ب ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده 194 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور مکلف به نیاز سنجی جوامع روستایی و عشایری با استفاده از دیدگاه های کارگروه های اشتغال استانی شده است.

بر اساس برنامه ریزی انجام شده تا پایان شهریور ماه 1394 نیازسنجی آموزش روستایی و عشایری در 396 شهرستان کشور به اتمام خواهد رسید و تقویم آموزش های روستایی و عشایری سازمان بر اساس نتایج حاصله تدوین خواهد شد. مهمترین ویژگی طرح نیازسنجی استفاده از دیدگاه صاحبنظران در سطح شهرستان با تکنیک دلفی است، به نحوی که فرایند نیازسنجی از دریافت نظرات دهیاران روستاها شروع و پس از نقد و بررسی توسط کارشناسان مطلع ادارات و اصناف شهرستان و خبرگان فنی و حرفه ای تکمیل و الویت بندی شده و پس از بحث و بررسی مجدد در کارگروه های اشتغال شهرستان و استان تایید و به امضا مدیر کل فنی و حرفه ای استان و فرماندار شهرستان می رسد.در سال 1391 بیش از 18 میلیون نفر-ساعت به روستاییان و عشایر کشور آموزش های متنوع فنی و حرفه ای ارایه شده است.عدم توجه به نیازهای واقعی روستاییان و برنامه های آمایش سرزمینی باعث هدررفتن امکانات و منابع خواهد شد و نیازسنجی آموزش روستایی و عشایری می تواند منجر به افزایش بهره وری سازمان شود. بنابراین هرگونه سرمایه گذاری سازمان در امر نیازسنجی با بازدهی چندین برابری از محل درآمدهای بهره وری سازمان جبران خواهد شد.

4-ارائه پیشنهادات وراهکارها:

بعد فرهنگی :

- هزینه و اعتباری برای برنامه های فرهنگی روستاها در نظر گرفته شود.

- حمایت از ورزشهای بومی محلی  .

- حمایت از رسوم اصیل ایرانی اسلامی  که در روستا ها جاریست جهت انتقال به نسل جدید با الگوگیری از کشورهای پیشرو که سنت و مدرنیته را همزمان دارند.

- اختصاص برنامه ای از برنامه های صدا و سیمای مرکز استان با کارشناسی مناسب جهت القاء سنتهای خوب فراموش شده به روستائیان و همشریان عزیز چراکه برنامه ای با کارشناسی لازم جهت روستا تولید نمی شود و همگی برنامه های ساخته شده زائیده ذهن کارگردان است.

بعد اجتماعی:

- تشویق وترغیب و مشارکت دادن اهالی در تمامی امور و پرهیز از القاء تفکرات سیستمی ،چون بسیاری از امور بخشنامه ایی باعث برهم خوردن نظم و اجتماع می شود و بایستی از چنین برنامه های که وحدت و همدلی را در روستا کاهش می دهد پرهیز شود.

- احترام به قومهای مختلف وایجاد زمینه همدلی در روستا.

- آموزش علمی به دانش آموزان از پایه ابتدایی در تمامی سطوح وابعاد، مانند نظافت مدرسه و کلاسها و محیط باهمراهی دانش آموزان و معلمان

- ایجاد فضای مناسب و امن جهت کسب وکار و اشتغال در بخش کشاورزی

- جهت جلوگیری از آسیبهای اجتماعی ایجاد مراکز تفریحی سالم در برخی از روستاها (ورزشی، فرهنگی)

- کارشناسی در خصوص نحوه ایجاد روستای سالم با معماری مناسب و ساخت مرکز محله در هر روستا و با قرار دادن کلیه اماکن  خدماتی ،تجاری و فرهنگی در مراکز محله جهت تقویت و همدلی روستائیان موثر است چرا که دوری و عدم تعامل بایکدیگر عامل مهمی در گسست اجتماعی دارد و باایجاد مراکز محله در تهیه طرح هادی روستایی میتوان به این مهم دست یافت .

 - تاسیس دارالقرآن و برگزاری کلاسهای آموزشی مختلف .

- برگزاری انجمن قرآنی و محافل انس با قرآن در منازل

- تشکیل شوراهای هماهنگی برای مراسمات فرهنگی ،مذهبی، ملی و برگزاری تمام مناسبتها و راهپیمایها با حضور حداکثری مردم

-  برگزاری کلاسهای قرآن- کامپیوتر- زبان انگلیسی- شنا- ژیمیناستیک-والیبال- کشتی-کاراته

- برگزاری کلاسهای احکام اسلامی در مسجد بامشارکت امام جماعت مسجد

- دیدار از خانواده های معظم شهدا ایثارگران وجانبازان روستای آقابابا

- استفاده از اسامی تمام شهیدان ملی و محلی و منطقه ای در نامگذاری معابر روستا.

- ایجاد زمینه ورزشهای همگانی( پیاده روی) و تخصصی( فوتبال- والیبال- کشتی- بدنسازی- کاراته- فول کنتاک و ...) در سطح روستا

- ترویج فرهنگ درختکاری همه ساله با حضور اهالی

-  برگزاری وبرپایی نمایشگاه ومراسمات ویژه مناسبتی.