چشم بیدار مدیر(1)
56 بازدید
تاریخ ارائه : 4/5/2015 11:17:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

رفتار کارگزارانت را زیر نظر بگیر و بازرسان مخفی راستگو و وفادار برایشان بگمار، زیرا بازرسی نهایی و مراقبت پنهانی تو ، آنان را به حفظ امانت و مدارا با رعیت وا می دارد.    «عهد نامه مالک اشتر»

حفاظت وحراست از ارزشها و دستاوردهای نظام، از پایه های اصلی قدرت و ثبات حکومت اسلامی است که با مراقبت های دائم و نظارت دقیق بر حرکات دشمنان اسلام و کارشکنی بد خواهان و کنترل کارمندان، حکومت را در اجرای عدالت و تحقق اهداف منیع و رفیع آن یاری می دهد.سیره پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله وسلم)و ائمه معصومین (علیهم السلام) در دوران حکومتشان بهترین دلیل بر اهمیت این مساله است.خالق متعال ،از همان آغاز آفرینش انسان ، فرشتگان را برای ثبت و ضبط گفتار و اعمال اشرف مخلوقاتش نهاده است. آنجا که می فرماید:«اَم یَحسَبُونَ اَنَّا لا نَسمَعُ سِرَّهُم وَ نَجواهُم بَلی وَرُسُلُنا لَدَیهِم یَکتُبُونَ» آیا آنان می پندارند که ما اسرار نهانی و سخنان در گوشی آنان را نمی شنویم؟ آری رسولان و فرشتگان ما نزد انها هستند و می نویسند.

بنابراین دستگاه های اطلاعاتی و حراستی ، مقتضای طبیعت و ندای خلقت است. متاسفانه سازمانهای امنیتی در نظامهای جاسوسی دنیا همانند چشمی است که جز به معصیت و گناه گشوده نشده است. از این رو، در جوامع دیگر نیز تفسیر وقضاوت در مورد کاربرد و اهمیت آن مناسب با آن سابقه ذهنی آلوده و تاریک است ؛ در حالی که این چشم، ابزار کارآمدی است که در محیط و زمینه سالم، اقامه هر امر مقدس و معروف و هر خیر و برکتی به ان بستگی دارد.

ویژگیهای حراست ها در نگاه دینی و اسلامی

1-تکیه بر واقعیات ،نه اطلاعات دروغین

2-عدم تجسس در زندگی فردی مردم و رعایت اصول شرعی و اخلاقی

3-دقت در اخبار و عدم شتاب در تربیت قضاوت بر اساس گزارشهای رسیده

4-رعایت نظم و استمرار در انجام ماموریت های محوله

5-رعایت مصالح مسلمین و پرهیز از هرگونه موضع گیری و دخالت اغراض شخصی

6-دنبال کردن عدل و امنیت و استواری نظامها و ارزشهای اخلاقی شایسته

با انکه بشر جست و جو گر ، و نقاد آفریده شده است، و این ویژگی ستون اصلی شخصیت فرهنگی او را تشکیل می دهد و ابزاری است در جهت تکامل فرد و جامعه، اما این خوی مثبت ، در محدوده خاصی بار منفی می یابد و باید محدود گردد و ان در جایی است که این ابزار نه در جهت رسیدن به تکامل ، بلکه به منظور تخریب بنای شخصیت افراد یا تهدید سلامت فضای جامعه مورد استفاده قرار گیرد.به طور معمول واژه «تجسس» برای کاوشهای منفی یا بیهوده به کار می رود و برای جست و جوهای کار آمد و سازنده از واژه های «تحسس،تفحص،تحقیق،سوال،تتبع،بحث و...» استفاده می شود.