چشم بیدار مدیر(2)
42 بازدید
تاریخ ارائه : 4/5/2015 12:34:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

محدوده ممنوعیت تجسس

الف:تجسس غیر مسوولانه و بیهوده

ب:پرونده سازی

ج:تجسس در مورد مومنان

د:جست و جو درباره عیوب مخفی

محدوده مجاز تجسس

الف:حفظ مصالح عمومی

ب:شناسایی دشمنان

ج:شناسایی افراد مستمند و گرفتار

د:شناسایی اخلالگران اقتصادی

ه:شناسایی مفسدین و کشف جرایم اخلاقی

و:سنجش آرا و افکار عمومی

ز:ارزیابی کارگزاران و عمال حکومتی

ح:شناسایی متخلفان

حراست،حفاظت و امنیت گستره ای نامحدود و ناشناخته در زندگی انسانها دارد.دانش آموزان و حتی خردسالان نسبت به حفظ اطلاعات وسائل شخصی خود، اعمال تدبیر می کنند. زنان خانه دار از رعایت این تدبیر بی بهره نیستند.جوانان ،سالمندان و همه اقشار در هر قدم از زندگی خود به رعایت این اصل تا حد زیادی علاقه مندند. بنابراین، فرهنگ اعمال تدابیر امنیتی و حفاظتی یک فرهنگ همگانی است.

امنیت در جامعه، مرهون وجود تشکیلات امنیتی ، حراستی و اطلاعاتی است که مراقب تحرکات عوامل افساد و تخریب ، و مجرمان باشد و تدابیر لازم را در این باره به موقع و سریع به اجرا گذارد.انقلاب شکوهمند اسلامی که همواره خار چشم استکبار جهانی و ایادی اش بوده، در هر لحظه هدف تهدید و هجمه دشمنان داخلی و خارجی است. استکبار در هر فرصت مناسب قصد ضربه زدن به انقلاب را داشته و تاکنون از هیچ اقدامی کوتاهی نکره است و نقشه های شوم خود را توسط منافقین و عوامل خود فروخته داخلی و خارجی اش به اجرا گذارده است. بنابراین، همه ملت- بویژه نیروهای امنیتی- موظفند جهت حفظ و حراست از این شجره طیبه، هوشیاری کامل خود را حفظ کنند.

به فرموده امام خمینی قدس سره:اسلام را همه باید حفظ کنیم. واجب است بر همه ما، همه شما که اگر توطئه ای را دیدید و اگر رفت و آمد مشکوکی را دیدید،خودتان توجه کنید و اطلاع بدهید...همه شما موظفید حفظ بکنید اسلام را . حفظ خود اسلام، از جان مسلمانان هم بالاتر است.