چشم بیدار مدیر(3)
41 بازدید
تاریخ ارائه : 4/5/2015 12:31:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

جایگاه حراست در مقام نظارت درون سازمانی

انسان از نظر اسلام موجودی است که علاوه بر برنامه ریزی دقیق ، صحیح و مطابق فطرت برای زندگی او تمام اعمال و رفتار و گفتارش زیر نظر و مورد دقت است و حسابرسی خواهد شد.خداوند حکیم در قرآن مجید می فرماید:«مایَلفِظُ مِن قَولٍ اِلّا لَدَیهِ رَقیبٌ عَتیدٌ» هیچ سخنی نگوید مگر آنکه نزد وی مراقبی آماده است. «اِن کُلُّ نَفسٍ لَمّا عَلَیها حافِظٍ» بدرستی که برای هر انسانی، نگاهبانی هست.

درک این معانی موجب میشود که انسان خود بر اعمالش کنترل داشته باشد و بخصوص کارگزاران و کارمندان حکومت اسلامی که مسوولیت امور عده ای از مردم با آنها بوده و مورد مراجعه و برخورد با عده ای از بندگان خدا هستند نیازمند بیشتر کنترل و نظارت می باشند. هم نظارت شخصی بر اعمال و هم نظارت سازمانی بر عملکرد.

فواید نظارت

الف: اجرای قوانین برای نیل به هدفهای پیش بینی شده.

ب:آگاهی از نواقص قانونی موجود و برطرف کردن آنها.

ج:شناخته شدن افراد لایق و کاردان و اشخاص نالایق و ضعیف و واگذاری مسوولیت در خور توان هر شخص.

د:برخورد مناسب و شایسته کارگزاران با مراجعه کنندگان.

ه:مراعات امانت و صداقت از سوی کارگزاران.

و:پیشرفت کارها بر اساس برنامه های پیش بینی شده و جلوگیری از انحراف .

ز:هدایت و کمک رسانی بموقع به نیروها در صورت نیاز.

امیرالمومنین علیه السلام ، در بخشی از عهد نامه مالک اشتر در مورد نظارت به برخی از این نتایج اشاره دارد، آنجا که می فرماید:«فَاِنَّ تَعا هُدَکَ فِی السِّرِّ لِاُمُورِهِم حَدوَهٌ لَهُم عَلی اِستِعمالِ الامانَهِ وَ الرِّفقِ بِالرَّعِیَّهِ» همانا مراقبت نهانی تو در کارهایشان ، آنان را وادار می کند به رعایت امانت و مهربانی با رعیت.

پرسنل حراست دستگاه ها

گر چه به فرموده امام راحل (ره) همه افراد در جامعه اسلامی عضوی از سیستم اطلاعاتی و امنیتی محسوب می شوند، ولی به منظور اشراف اطلاعاتی و ارائه خدمات بی وقفه ، دقیق و به موقع ، به یک مجموعه ای نیاز است که به صورت تشکل یافته، قوی و منسجم به این امر مهم بپردازد. بدنه اصلی این تشکیلات، نیازمند کادری ثابت، آموزش دیده و دارای ویژگی های خاص می باشد که در جمع آوری اخبار و دیگر ماموریتهای محوله به طور فعال نقش خود را ایفا کنند. پرسنل و ماموران حراستی نیز از زیر مجموعه های همین تشکیلات در ادارات، نهادها و سازمانها محسوب می شوند