منشوراخلاقی کارمند موفق
105 بازدید
تاریخ ارائه : 4/5/2015 1:01:00 PM
موضوع: علوم تربیتی

درسال ۱۳۹۴ که به نام سال همدلی و همزبانی دولت و ملت نامگزاری شده است، کارمند سازمان تبلیغات اسلامی که مبلّغ فرهنگ دینی می باشد، جهت کسب توفیق الهی پندهای جاودانه امیرالمومنین علی (ع)(نامه ۴۷نهج البلاغه) را سرفصل برنامه های خود قرار می دهد.

۱-کارمند موفق در تمام کارها تقوی الهی را رعایت می نماید.

۲-اگردنیا به او روی آورد به دنیاپرستی روی نمی آورد.

۳-برای اموردنیوی که از دست او رفته است اندوهناک نمی شود.

۴-کارمندموفق حق را می‌گویید.

۵-منتظراجردنیوی نیست برای پاداش الهی عمل می‌کند.

۶-با ظالم و ستمگر دشمن و همکار و یاور ستمدیده است.

۷-درامور زندگی نظم دارد.

۸-در جامعه و محل کار میان مردم و همکاران اصلاح ذات البین می‌کند و صلح و آشتی برقرار می نماید.

۹-حقوق یتیمان را رعایت می‌کند.

۱۰-حقوق همسایگان و همکاران را رعایت می‌کند.

۱۱-کارمند موفق به دستورات قرآن عمل می‌کند.

۱۲-به نماز اهمیت می دهد.

۱۳-توجه به خانه خدا محل ولادت ولی خداو پشتیبان ولایت فقیه است.

۱۴-با مال و جان و زبان خویش درراه خدا فداکاری می‌کند.

۱۵-باهمکاران مهربان است و نسبت به همکاری بخل نمی ورزد.

۱۶-امربه معروف و نهی از منکر می‌کند.