اخلاص شرط پذیرش نذورات است(2)
48 بازدید
تاریخ ارائه : 4/6/2015 12:15:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

مراحل یک نذر مورد تایید با موازین اسلامی چیست؟

شرط صحت نذر این است که بین دو امر زیر انعقاد و پیوندی باشد:

۱- در تلفظ نذر انسان به زبانش ظاهر می‌شود. پس اگر در قلبش نیت کند که کار معینی را انجام می دهد و آن را به زبان نیاورد وفا به نذر بر او واجب نمی شود.

۲- نذر حتماً باید برای خداوند متعال باشد و باید حتما بگوید: برای خدا بر من است که.....

خواندن صیغه نذر به لفظ الله یا اسماء و اوصاف الهیه شرط مهم برای صحت نذر است. یعنی نذر کننده باید بگوید: برای خدا بر من است که...

آیا نذر فقط باید شامل اقلام خوراکی باشد و مثلا نمی شود نذر کرد در صورت برآورده شدن حاجت خویش تهیه جهیزیه دختر نیازمندی را تقبل نمود و یا کمک هزینه تحصیل جوانی را؟

نذر بر حسب امر به دو شکل تقسیم می‌شود: اول نذر بر اطاعت و آن این است که انسان به انجام طاعت و مستحبات اقدام نماید که به منزله ی شکر عملی برای خداوند متعال در برابر استجابت نذر است. مانند نذر امام علی (علیه السلام) هنگامی که امامان حسن و حسین (علیهماالسلام) مریض شدند. یعنی نذر مانند این است که انسان بگوید: برای خدا بر من است اگر حاجتم برآورده شود؛ به حج یا عمره بروم یا از مالم فلان مبلغ را انفاق کنم؛ پس در حقیقت شکر خداوند متعال است به خاطر نعمتی که به سبب برآوردن حاجت به او ارزانی داشته است.

در حقیقت نذر همان التزام انسان به انجام عملی است که شخص بر خود واجب کرده تا برای پروردگارش انجام دهد؛ یعنی نذر، ارتباط و عهدی با خداوند متعال است.
دوم نذر زجر یا دوری کردن است و آن نذری است که انجام کار شرعی در گرو فعل حرام یا مکروهی افتد. مثل اینکه فردی بگوید: اگر فعل حرامی انجام دادم یا نماز را ترک کردم یا سیگار کشیدم برای خدا بر من است که سه روز، روزه بگیرم و همانند این نذر است اگر انسان کار معینی را ترک کند. برای مثال بگوید برای خدا بر من است که غیبت یا دروغ را ترک کنم. که هدف او از این نذر این است که فعل زشتی را با توجه به ضعف و عدم وجود بازدارنده نفسی از خود دور کند و انجام ندهد.