عوامل شادی آور در اسلام:
263 بازدید
تاریخ ارائه : 4/7/2015 10:29:00 AM
موضوع: علوم تربیتی

عوامل شادی آور در اسلام:

1-تفریحات سالم

الف:مسافرت(پیامبر صلی الله علیه وآلهه وسلم فرمودند:سفر کنید تا سالم و تندرست باشید البته مسافرت هایی که به منظور هوس رانی و عیاشی صورت می گیرد مذموم شمرده شده است.)

ب:ورزش(در اسلام سفارش به اسب سواری- تیر اندازی و شنا شده است.)

ج:مطالعه(حضرت علی علیه السلام فرمودند : با مطالب حکیمانه نوین و شگفت جانهای خود را نشاط دهید زیرا روان هم مانند بدن خسته می شود.)

2-سبزی ها(حضرت علی علیه السلام فرمودند:قلب های مومنین سبز و خرم است و به همین جهت مشتاق سبزی است)

دانشمندی می گوید :اگر سلامتی قابل خرید باشد محل فروش آن سبزی فروشی ها و میوه فروشی ها می باشد نه جای دیگر.

3-بوی خوش

4-عسل

5-سوارکاری