شاخصه های هنر دینی
76 بازدید
تاریخ ارائه : 4/8/2015 8:09:00 AM
موضوع: تبلیغ

بسمه تعالی

به بهانه 20فروردین روز هنر اسلامی

شاخصه های هنر دینی

هنر فعالیتی است که زیبایی را نمودار می سازد و سعی دارد آن را در درون انسان وارد کند و رغبتی در ما پدید آورد که حاصل آن عروج روحی ، احیای عواطف و تلطیف روان خواهد بود تا در سایه ان فضایل اخلاقی تثبیت و پستی ها و رذایل ریشه کن شوند.

بر این اساس کار هنر از یکسو پاسداری ارزشهای انسانی، ارتباط و انتقال مبانی زیبایی و زشتی، درست و نادرست و از سوی دیگر رسوخ دادن مبانی فکری در ذهن ، پروراندن اندیشه و آشکار ساختن حقایق درونی و تفسیر از طبیعت از طریق آثار حسی است.

هنر دینی

*هنر راستین جهت دهنده است.

*افراد را به سوی لایتناهی حرکت و پرواز می دهد.

*هنر راستین در برابر جریانات اجتماعی متعهد و مسئول است.

*در برابر ظلم و ستم بی تفاوت نمی ماند.

*آدمی را در برابر ستمکاران و استثمارگران به حرکت و امیدارد.

*هنر راستین در صدد پر کردن خلاء های اجتماعی است.

*هنر راستین ما را در شکوفا ساختن استعدادهایمان یاری می دهد.

*هنر متعهد می کوشد تا بیابد آدمی در چه راهی و چگونه به سعادت می رسد.

*هنر متعهد آفرینندگی ایجاد کرده، عشق به خدا محبت به مردم را در دلها زنده می کند.

*خشم ها و نفرت ها را از میان بر می دارد.

*هنر متعهد موجب خلاقیت است و نهان پنهان را آشکار می سازد.

پس باید گفت ویژگی هنر دینی عبارتند از : ارائه برنامه یا عملکردی که دارای علایم زیر باشد:خلاقیت،بیدار کنندگی،سازندگی، جهت دهی،اعتلا بخشی، ایجاد روح قوی، شجاعت و شهامت، زنده کننده تمایلات به اوج گیری و فرو نهادن قید و بندها.