شاخص های هنر اسلامی
353 بازدید
تاریخ ارائه : 4/8/2015 8:41:00 AM
موضوع: تبلیغ

شناسایی هر پدیده ای از طریق تعیین شاخصه و ارزیابی آن پدیده از تعیین معیار و استاندارد مسیر است. هنر نیز از این قاعده مستثنی نیست، هنر دینی حوزه ای وسیع از هنر است. هنگامی هنر حادث شد می توان با توجه به شاخص ها آن را مورد شناسایی قرار داد.

با توجه به تحقیق انجام شده شاخص های هنر دینی عبارتند از:

*باورهای اسلامی(اعتقاد،ایمان و یقین به فرامین و دستورات اسلام و قرآن و اهل بیت)

*قداست بخشیدن به آرمان ها و اهداف مکتب اسلام

*ایجاد کننده روح تعهد و مسئولیت پذیری

*امیدواری به خداوند

*اعتقاد به ولایت و تاسی به اهل بیت (علیهم السلام)

*داشتن بینش سیاسی و اعتقاد به مبارزه و ستیزه جویی با کفار و منافقین

*داشتن روحیه امر به معروف و نهی از منکر(دعوت به خوبیها و منع از زشتیها)

*اعتقاد به جاودانگی انسان بعد از مرگ(نمایش بعد جاودانی انسان)

*تقویت روحیه ایثار گری در جامعه (روح حماسی)

*ایجاد روحیه شهادت طلبی (تصویر پردازی از شهادت و شهید)

*مبارزه با اسراف و مصرف گرایی

*بالا بردن روحیه کار و تولید

*مبارزه با فقر و فساد و تبعیض

*نمایانگر وحدت و هماهنگی خدا، انسان و طبیعت

*دعوت به فطرت

*نمایانگر بندگی خدا و آزاد کردن انسان از بندگی غیر خدا

*داشتن زبان مردمی

*بیانگر فرهنگ تشیع

*بیدار کردن عواطف و احساسات انسانی

*ایجاد کننده شادابی و سر زندگی

*تفکر بیدار کننده تفکر

*ایجاد کننده روحیه و انگیزه

*احساس موثر بودن

*درهم شکستن آداب و رسوم و سنت هایی که برخلاف تعلیم اسلام و سد راه گسترش اسلام است و جانشین کردن آداب و رسوم اسلامی.