«چگونه می‌توان اثرات اعتکاف را در معتکفین ماندگار و پایدار نمود؟»
415 بازدید
تاریخ ارائه : 4/22/2015 9:17:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

هدف اصلی این آیین باید ساخته‌شدن افراد باشد. ماندگاری آثار اعتکاف هم تابع انتظارات فرد و جامعه است و عمق اعتکاف و تعداد افراد معتکف هم بر تأثیرگذاری آن بسیار مهم بوده که این امر وابسته به متغیرهای کیفی و کمی است. با پاک شدن سموم روانی و جسمی از معتکف، بدن او تمایلی برای گناه نشان نمی‌دهد. البته اگر آداب اعتکاف تأثیرگذار باشد، معتکف لذت سبک شدن و شیرینی ارتباط باخدا را خواهند چشید، این لذت می‌تواند پایدار هم باشد اما اگر معتکف لذتی از این آیین نبرده باشد، سموم در روح و روان او هنوز وجود دارد، ضربه پذیر بوده و روان او دوباره به آلودگی‌های جامعه آغشته می‌شود، تحقق این امر به سیستم‌های اجرای اعتکاف برمی‌گردد تا تأثیر محافظت نفس در افراد بیشتر شود. پژوهش‌هایی که در این زمینه وجود داشته، تمرکز ندارد و به لحاظ کمی و کیفی چندان چشمگیر نیست، اعتکاف، مجموعه‌ای پیچیده از تمرین روح و روان است لذا این امر بهترین زمینه‌های تحقیقی را دارد، قبل از اعتکاف مجموعه شاخص‌های ارتباط باخدا و مردم را باید برای معتکفین تعریف کرده که قبل و بعد از اعتکاف بر روی گروه آزمایشی این تحقیقات انجام شود. فقها و روان شناسان باید بسته‌ای علمی و کاربردی مؤثر در نحوه اجرای آیین اعتکاف آماده کنند، زیرا بررسی ارتباط معتکفین باخدا و کارکردهای اجتماعی آن بسیار با اهمیت است به نظر من، مسئله «تولدی دوباره» که بعد از اعتکاف صورت می‌گیرد، باید مورد توجه جدی باشد. اعتکاف ذهن را از سموم بیرونی آزاد کرده و انسان را بیدار می‌کند. لذا دانشمندان علوم انسانی در حوزه روان شناسی و جامعه‌شناسی باید در این مسیر تحقیقات مؤثر داشته باشند و بهره‌های بسیاری را ببرند. متأسفانه آثار پژوهشی دراین‌باره بسیار کم و ناچیز بوده و تاکنون در حد کلیات به آن اکتفا شده است. البته بخشی از آن به دلیل نبود تقاضا جدی است، این تقاضا باید از سوی معتکفین، مسئولان برنامه‌ریز و مدیران اجرایی وجود داشته باشد. در این صورت پژوهشگران با بررسی ابعاد مختلف اعتکاف می‌توانند میزان اثربخشی آن را زیر ذره‌بین قرار دهند، در این خصوص باید بر روی آداب و سازوکارهای تعمیق آن‌که از سوی جوانان از آن استقبال می‌شود، کار جدی شود. سه روز فرد در مسجد جامع محل خود توقف می‌کند و از جامعه و افراد دیگر جدا می‌شود و با اعمال زیارتی، خود را آماده می‌کند. اعتکاف دربرگیرنده عبادت‌های مختلف نمازخواندن، یاد خدا و تفکر و مراقبه است و حتی بخشی از محرمات حج هم در آن وجود دارد. آثار اعتکاف به ماهیت و حقیقت این آیین برمی‌گردد، این غبارها موجب می‌شود که انسان از مراتب معنوی و یاد خدا غافل شود. دل‌بستگی‌های مختلف هم از صفای روحانی انسان می‌کاهد. دل‌بستگی به دنیا، ثروت، مقام و خانواده، سیر انسان و سفر او به‌سوی تعالی را با مشکل مواجه می‌کند، اعتکاف فرصت مناسبی برای سفر معنوی است و با زمینه‌هایی که دارد زنگار از روح می‌زداید، زیرا معتکف نگاهی به گذشته خود و اعمال پیشین خود می‌کند. ایام اعتکاف فرصتی برای بازگشت به خود و دیدن خدا در آیینه وجود است. اعتقاد ما این است که حقیقت بهداشت روانی انسان در پرتوی صفا و زلال وجودی دل اوست. انسان به دلیل اینکه در ‌ایام زندگی خود با ناکامی‌های مختلف مواجه می‌شود، دچار اضطراب و افسردگی شده و احساس بی‌قراری و ناآرامی می‌کند. این آیین مانند جویباری در حرکت است که گل‌ولای خود را مشاهده نمی‌کند، اما اگر مدتی در برکه‌ای توقف کند، این گل‌ولای ته‌نشین می‌شود. از این رو سکونت در مسجد در ایام اعتکاف موجب می‌شود فرد تأملی در رفتار و کردار خود داشته باشد و آلودگی‌هایی که موجب اضطراب او شده ته‌نشین شود تا بهتر بتواند منشأ این اضطراب‌های درونی را در خود ببیند، بخش عمده‌ای از ناراحتی‌های ما به دلیل دل‌بستگی به مظاهر زندگی است. ایام اعتکاف فرد را از این‌ها جدا می‌کند. اعتکاف فرصتی برای توجه به خود و خداست که موجب بهداشت روانی در فرد می‌شود. ازنظر وجودی دارای سه رده هستیم سطحی‌ترین لایه وجودی ما رفتارهای ماست. اگر در ایام اعتکاف صرفاً به انجام مجموعه‌ای از اعمال و رفتارها اکتفا کنیم، میزان ماندگاری آن به حداقل می‌رسد. مرتبه بالاتر آن صفات است که از رفتار به ویژگی‌های شخصیتی می‌رسد و پایداری بیشتری دارد. عمیق‌ترین مرحله هم تحول در باورهای شناختی است که عالی‌ترین سطوح شخصیتی فرد را تشکیل می‌دهد و تأثیر در این رده، موجب تضمین ماندگاری می‌شود. باید سازوکارهایی را در ایام اعتکاف ایجاد کرد تا افراد را به تأثیرات ماندگار اعتکاف متوجه کنیم. با تفکر و تأمل در فرصت اعتکاف می‌توان به درجه خودشناسی و به‌تبع آن خداشناسی رسید. تفکر موجب می‌شود که انسان متوجه لایه‌های عمیق‌تر وجودی خود شود. اگر لذت و شیرینی ارتباط با خداوند برای معتکف به باور تبدیل شود، تأثیرات آن ادامه می‌یابد. باید کاری کرد که آثار اعتکاف در جامعه تعمیق و گسترش یابد. آثار فردی و اجتماعی اعتکاف در جامعه وجود دارد اما عمدتاً این آثار در سطح لایه رفتاری محدود شده و در رده‌های عمیق‌تر روی آن کار نمی‌شود. لذا اعتکاف زمینه مناسبی است که اگر دقیق‌تر و علمی‌تر کار شود، از همین وسیله می‌توان ثمرات عمیق‌تری را شاهد باشیم. ما یقین داریم افرادی که از نظر فردی کنترل بر نفس خود را داشته باشند، زمانی هم که وارد جامعه می‌شوند آسیب‌های کمتری می‌بینند. می‌توان از این باب راهی را برای تعمیق آثار اجتماعی اعتکاف در جامعه باز کرد و اینکه حتی اگر آثار اجتماعی مستقیم آن کم باشد اما با توجه به تقویت خود کنترلی در افراد قطعاً شاهد بازخورد آن در سطح جامعه خواهیم بود.