آل سعود در نگاه ولایت(5)
60 بازدید
تاریخ ارائه : 4/25/2015 8:01:00 AM
موضوع: علوم سیاسی

سعودی ها روی آمریکا را سفید کرده‌اند
اينک از فرصت استفاده کرده به يکى از آيات کتاب کريم اشاره مى کنم آن جا که فرموده است: اجعلتم سقاية الحاج و عمارة المسجد الحرام کمن امن باللّه واليوم الاخر و جاهد فى سبيل اللّه لايستوون عنداللّه واللّه لايهدى القوم الظالمين.(6) گويى آيه کريمه در همين عصر نازل شده و گويى براى آل سعود و امثال آل سعود در طول تاريخ و براى ملت مجاهد و بزرگ ايران و حجاج بيت اللّه الحرام در عصر حاضر و امثال آنان در همه اعصار آمده است. و خداوند تعالى مى فرمايد: شما کوردلان آبرسانى به حجاج و تعمير مسجدالحرام را با ارزش آنانى که ايمان به خدا و به روز جزا آورده و در راه خدا مجاهده مى کنند، مساوى قرار داده ايد، حاشا که اينان با شما مساوى نيستند و خداوند ستمگران را هدايت نمى کند. 
آيا سعوديها و امثال آنان در طول تاريخ ارزش خود را براى تهيه آب در مواقف حج و زرق و برق تعميرات مسجدالحرام را با ارزشهاى مسلمانانى که به خداوند و روز جزا ايمان دارند و با نثار خون خود و جوانان مجاهد خود در راه خدا و براى دفع دشمنان خدا از حريم اسلام و حرم خداوند تعالى بپا خاسته اند مقايسه نکرده اند؟ و سعوديهاى عصر حاضر، پا را فراتر از آن نگذاشته و بر مسلمانان افتخار نمى کنند؟ و با مجاهدان راه خدا آن نمى کنند که روى امريکاى جهانخوار و ارباب خود را سفيد کرده است؟ و جالب توجه اينکه خداوند در اين آيه ايمان به خدا و روز جزا را ذکر فرموده و از ميان تمام ارزشهاى اسلامى و انسانى مجاهده در راه خدا را با دشمنان خدا و بشريت انتخاب کرده است و در اين انتخاب به همه مسلمانان تعليم فرموده است که ارزش جهاد فوق همه ارزشهاست. 
و آيا خداوند با ذکرواللّه لايهدى القوم الظالمين نمى خواهد بفرمايد خداوند سعوديهاى عصر را و تمام اعصار تاريخ را ستمگرانى بيش نمى داند که قابل هدايت نيستند و خداوند آنان را هدايت نمى فرمايد؟ آيا ستمکارى بر حق و خلق و بر رسول خدا و امت بزرگوار حضرت رسول خاتم، بالاتر از آنچه آل سعود با کعبه و حرم امن الهى و با زائران مجاهد آن که همه چيز و همه کس خود را در راه دوست و آرمان اسلام تقديم کردند، مى توان تصور کرد؟ آيا جرم اين مجاهدان که به فرمان خداوند تعالى نداى برائت از مشرکين را انجام داده اند، جز برائت از خدايان آل سعود و سعوديهاى عصر حاضر و شاه حسين و شاه حسن و مبارک نامبارک(7) و صدام عفلقى است؟ آيا سکوت در مقابل اين ستمگريها که در طول تاريخ سابقه نداشته است، چيزى جز رضاى به اين جرم و شرکت در ظلم و ستم ظالمين و ستمگران است؟ و در هر صورت آل سعود براى تصدى امور کعبه و حج لياقت نداشته و علما و مسلمانان و روشنفکران بايد چاره اى بينديشند. 
(پیام امام خمینی به مناسبت کشتار زائران بیت الله الحرام7 ذى الحجه سال 1407 هجرى قمرى )