آل سعود در نگاه ولایت(7)
74 بازدید
تاریخ ارائه : 4/23/2015 9:36:00 AM
موضوع: علوم سیاسی

نمی گذاریم از کعبه و حج صدای سازش با آمریکا و کفر و شرک نواخته شود
انشاءالله ما نخواهيم گذاشت از كعبه و حج، اين منبر بزرگي كه بر بلنداي بام انسانيت بايد صداي مظلومان را به همه¬ی عالم منعكس سازد و آواي توحيد را طنين اندازد، صداي سازش با آمريكا و شوروي و كفر و شرك نواخته شود و از خدا مي-خواهيم كه اين قدرت را به ما ارزاني دارد كه نه¬تنها از كعبه¬ی مسلمين كه از كليساهاي جهان نيز ناقوس مرگ آمريكا و شوروي را به صدا درآوريم. مسلمانان جهان و محرومين سراسر گيتي از اين برزخ بي¬انتهايي كه انقلاب ¬اسلامي ما براي همه¬ی جهان¬خواران آفريده است، احساس غرور و آزادي كنند و آواي آزادي و آزادگي را در حيات و سرنوشت خويش سر دهند و بر زخم¬هاي خود مرهم گذارند، كه دوران بن¬بست و نااميدي و تنفس در منطقه¬ی كفر به¬سر آمده است و گلستان ملت¬ها رخ نموده است و اميدوارم همه مسلمانان شكوفه¬هاي آزادي و نسيم عطر بهاري و طراوت گل¬هاي محبت و عشق و چشمه-سار زلال جوشش اراده¬ی خويش را نظاره كنند، همه بايد از مرداب و باتلاق و سكوت و سكوني كه كارگزاران سياست آمريكا و شوروي بر آن تخم مرگ و اسارت پاشيده¬اند، به درآييم و به سوي دريايي كه زمزم از آن جوشيده است روانه شويم و پرده¬-ی كعبه و حرم خدا را كه به دست نامحرمان نجس آمريكا و آمريكازاده¬ها آلوده شده است با اشك چشم خويش شستشو دهيم.