مقایسه اعتکاف با حج و ماه رمضان
309 بازدید
تاریخ ارائه : 4/26/2015 9:36:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

مقايسه اعتكاف با حج و ماه رمضان

و لا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. در  حال اعتكاف با همسران خود مباشرت ننمائيد. محرمات اعتكاف انسان را به ياد حج مي اندازد كه معتكف همانند حاجي و معتمر بايد يك سلسله چيزهايي است كه قبلاً حلال بود ترك نمايد تا حالت فرشته گونه پيدا نمايد .

همانطوريكه زائرين و ميهمانان خانه خدا وقتي كه مي خواهند وارد مسجدالحرام بشوند بايد تعلقات مادي را كنار بگذارند و از لذائذ دنيا چشم پوشي نموده تا تمريني براي تزكيه و كسب تقوي داشته باشند در اين روايت ميقات محرم مي شوند و با احرام بيست و چهار چيزيكه قبلاً حلال بود حرام مي شود تا با يك قداست وارد خانه خدا بشوند و مهمان او گردند در ماه مبارك رمضان هم كه مهمانسراي الهي است تعدادي از چيزهائي كه قبلاً حرام بود بر مهمانان و روزه داران حرام مي شود كه امام سجاد (ع) اين را يك نوع احترام كردن به ماه مبارك رمضان و مهماني خدا دانسته است.

فابان فضيلته علي سائر الشهور بما جعل له الحرمات الموفوره والفضائل المشهوره فحرّمه فيه ما احل في غيره اعظاما و حجر فيه المطاعم و المشارب اكراما.

خداوند متعال ماه مبارك رمضان را با احترام هاي فراوان و فضائل مشهوري كه براي او قرارداد بر ساير ماهها برتري دادپس يك سلسله چيزهايي كه در ماه ديگر حلال بود در اين ماه بخاطر بزرگداشت و احترام ممنوع كرده و بخاطر اكرام ماه رمضان خوردني و آشاميدني را نيز در اين ماه منع كرد . همچنانكه نبي مكرم اسلام براي احترام ماه شعبان روزهايش روزه وشبهايش را تا صبح بيدار بود و كان رسول الله بداب في صيامه و قيامه في لياليه و ايامه بخوعا لك في اكرامه و اعظامه الي محل حمامه

روش پيامبر اكرم در ماه شعبان اين بود كه بخاطر اكرام و بزرگداشت اين ماه همه روزها روزه و شبها به عبادت مشغول بود .

اعتكاف هم كه نوعي مهماني خداست و معتكف بايد حداقل سه روز در خانه خدا حضور دائم داشته و مهمان خدا شود همانند دو مهماني حج و ماه مبارك يك سلسله چيزها كه قبل از اعتكاف حلال كبود بر معتكف حرام مي شود كه آيه مباركه ولا تباشروهن و انتم عاكفون في المساجد به يكي از محرمات آن اشاره مي كند و آن مباشرت معتكف با همسر خودش است .

در دنبال آيه عدم مباشرت در حال اعتكاف را از آيات خود بيان مي كند و مي فرمايد : كذلك يبين الله آياته للناس و در آخر غرض از اين دستور را دستيابي به تقوي معرفي مي كند : لعلّهم يتقون

همچانكه در آيات مربوط به ماه رمضان و حج علت را كسب تقوي بيان نموده است

از چيزهاي ديگري كه بر معتكف حرام مي شود استعمال بوي خوش است كه امام باقر(ع) فرمود: المعتكف لايشم الطيب و لايتلذذ بالريحان

معتكف عطر را نمي بويد و از بوي خوش بهره نمي جويد .

از مواردي كه در حال اعتكاف ممنوع شده است بحث و جدال بيهوده است كه ا مام باقر (ع) جدال را يكي از محرمات اعتكاف ذكر نموده است

نكته قابل توجه

جدال ، استعمال بوي خوش و مباشرت با همسر بر محرم نيز ممنوع و حرام مي باشد، حتي امام صادق(ع) توصيه فرمود، شايسته است كه معتكف هرچه راكه محرم ترك مي كند،اوهم ترك نمايد

از مواردي كه در حال اعتكاف حرام است خريد و فروش است كه معتكف بايد در اين مدت خود را از دنيا و متعلقات آن فارغ نمايد كه امام سجاد (ع) دراين باره فرمود .

ان المعتكف لايبيع و لايشتري، فرد معتكف نه مي فروشد و نه مي خرد