کاروان‌سراى سن‌سن کاشان، قریه سن‌سن، کاشان
58 بازدید
تاریخ ارائه : 4/26/2015 8:08:00 AM
موضوع: سایر

اين کاروان‌سرا در قريهٔ سن‌سن در ۴۰ کيلومترى جادهٔ کاروانرواى قم - کاشان بين دو روستاى آب شيرين و مشکان، واقع شده است. اين بنا از نظر معمارى جزو کاروان‌سراهاى حياط‌دار چهار ايوانى و به شکل مربع است. مصالح بنا، گل و خشت و آجرهايى به ابعاد ۴×۲۰×۲۰ و ۵×۲۶×۲۶ و ۴×۲۴×۲۴ سانتى‌متر است. در داخل نيم‌تاق سردر، تزئينات آجرى مشتمل بر پاباريک سوسنى و شاپرک‌ها تعبيه شده است و در لچکى‌ها نيز، خفته و راستهٔ‌ آجرى تزئينات بنا را تشکيل مى‌دهند. نماى خارجى جبههٔ ‌جنوب شرقى که سردرِ ورودى در وسط آن قرار دارد، از ۱۴ طاق‌نما تشکيل شده است که آخرين طاق‌نماى آن کوچک‌تر از بقيه است. در وسط جزرها و سکوهاى آن‌ها، آثار جاى بستن حيوانات ديده مى‌شود. نماى خارجى ساير جبهه‌ها، ساده و آجرى است. دالان و ورودى که مشتمل بر سه دهانه تاق و چشمه است، از طرفين به اصطبل‌ها راه دارد. فضاى داخلى، در هر چهار طرف، اتاق‌هايى دارد که تعداد آن‌ها در هر جبهه ۶ اتاق است. ساير کاروان‌سراهاى استان عبارت‌اند از: - کاروان‌سراى بازار زواره در زواره.- کاروان‌سراى بهجت‌آباد در جادهٔ اصفهان - نطنز.- کاروان‌سراى چهار برج در جادهٔ اصفهان - کاشان.- کاروان‌سراى گز در ۱۸ کيلومترى شمال اصفهان.- کاروان‌سراى بهرام در جادهٔ اصفهان - تهران.- کاروان‌سراى مادرشاه در شمال اصفهان.