درس هایی از جزء پانزدهم
75 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

درس هایی از جزء پانزدهم

«قرآن، نسخه شفابخش»
وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِینَ وَلاَ یَزِیدُ الظَّالِمِینَ إَلاَّ خَسَارًا «سوره اسراء، آیه ۸۲»
معنی آیه: قرآن را نازل کردیم که شفاء و رحمت است. برای مومنان و ستمگران جز خسران و زیان نمی افزاید.
 
نکات آیه:
۱- نخستین کار قرآن پاکسازی است چون شفاء معمولاً در مقابل بیماریها و عیب ها و نقص هاست لذا قرآن ابتدا بیماری های فکری و اخلاقی فرد و جامعه را پاکسازی می‌کند.

 ۲- پس از مرحله پاکسازی و تخلیه نوبت به نوسازی یا تجلیه می رسد که قرآن اشاره به (رحمت) می‌کند در این مرحله شکوفه های فضایل انسانی در وجـود افرادی که تحت تربیـت قرآن قرار گرفته اند، جوانه می زند.

 ۳- آیات قرآن طبق مثل معروف همچون قطره های حیات بخش باران است که در باغها لانه می روید و در شوره زارها خس، لذا ظالمین جز خسران از قرآن بهره ای نخواهند برد.

 ۴- قرآن یک داروی موثر برای همه دردهای اجتماعی و اخلاقی است. لذا همانگونه که جسم انسان بیمار می‌شود روح نیز دچار بیماری می‌گردد که نیاز به طبیب و درمان دارد و قرآن شفای روح انسان هاست.

درمان بوسیله قرآن:
قرآن مجید نسخه حیات بخش است برای آنها که می خواهند با جهل و کبر غرور و حسد و نفاق به مبارزه برخیزند. قرآن نسخه شفابخش است برای برطرف کردن ضعف ها ترسهای بی دلیل اختلافها و پراکندگی ها. قرآن داروی شفابخش است برای آنها که از بیماری عشق به دنیا، وابستگی به مادیات تسلیم بی قید و بند در برابر شهوت ها رنج می برند. قرآن نسخه شفابخش است برای دنیایی که آتش جنگ ها در هر سوی آن افروخته است. قرآن نسخه شفابخش است برای آنها که پرده ظلمانی شهوات آنها را از رسیدن به قرب پروردگار مانع شده است. قرآن نه تنها شفابخش است بلکه بعد از بهبودی یعنی در دوران نقاهت، بیماران را با پیامهای گوناگونش تقویت می‌کند. قرآن داروی شفابخش است که برخلاف داروهای جسمانی که غالباً اثرهای نامطلوبی روی ارگانهای بدن می گذارد هیچگونه اثر نامطلوب روی جان و فکر و روح آدمی ندارد.

روایاتی در مورد تأثیر قرآن کریم
۱- امیر المومنین علی (ع) می فرمایند از این کتاب بزرگ آسمانی برای بیماری های خود شفا بخواهید و برای حل مشکلاتتان از آن یاری بطلبید چرا که این کتاب درمان دردهاست: درد کفر و نفاق و گمراهی و ظلالت است. (خطبه- ۱۷۶)

۲- در جای دیگر می فرمایند: کتاب خدا را محکم بگیرید، زیرا رشته ایست بسیار محکم و نوری است آشکار، دارویی است شفابخش و پربرکت و آب حیاتی است که عطش تشنگان حق را فرو می نشاند. هر کس به آن تمسک جوید او را حفظ می‌کند. هرگز خطا نمی کند تا از خوانندگانش پوزش بطلبد، تکرارش موجب کهنگی و یا ناراحتی گوش نمی شود. کسی که با قرآن سخن گوید راست می‌گوید و کسی که به آن عمل کند گوی سبقت را از همگان می برد. (نهج البلاغه- ۱۵۶)

۳- و در جای دیگر می فرمایند: قرآن داروی شفابخش است که هیچ بیماری از آن برنمی خیزد. (خطبه ۱۹۸- نهج البلاغه)قرآن مستقیم ترین راه خوشبختی را معرفی می‌کند. در آیه ۹ سوره اسراء می خوانیم: این قرآن به راهی هدایت می‌کند که مستقیم ترین راههاست. صاف و مستقیم از نظر عقائدی که عرضه می‌کند. (خالی از هرگونه ابهام و خرافات)صاف و مستقیم تر از نظر قوانین اجتماعی و اقتصادی و نظامات سیاسی که هم جنبه های معنوی را پرورش می دهد و هم از نظر مادی تکامل آفرین است. صافتر و مستقیم تر از نظر نظام حکومتی که برپادارند عدل است و هم در هم کوبنده ستم و ستمگران.دعوت از همه جهانیان برای مقابله با قرآن. دعوت به مقابله با قرآن (تحدی) نام دارد که در جاهای مختلف قرآن آمده است از جمله آیه ۸۸ سوره اسراء می فرماید: بگو اگر انس و جن جمع شوند که همانند این قرآن را بیاورند، همانند آن را نخواهند آورد هرچند یکدیگر را در این کار کمک کنند.

مروری بر جزء پانزدهم:
۱- اگر نیکی کنید به خود کرده اید و اگر بدی کنید باز به خود کرده اید. (۷- اسراء)

۲- این قرآن به راهی که استوارترین راههاست هدایت می‌کند. (۹- اسراء)

۳- هر کس هدایت شود برای خود هدایت یافته، و آن کس که گمراه گردد به زیان خود گمراه شده است.(۱۵- اسراء)

۴- هیچ کس بار گناه کسی را به دوش نمی کشد. (۱۵- اسراء)

۵- پروردگارت فرمان داده، جز او را نپرستید، و به پدر و مادر نیکی کنید، هرگاه یکی از والدین یا هر دوی آنها نزد تو به سن پیری رسیدند کمترین اهانتی به آنها روا مدار و بر آنها فریاد مزن و گفتار بزرگوارانه به آنها بگو. (۲۳- اسراء)

 ۶- بالهای تواضع خویش را در برابر والدین فرود آر و بگو پروردگارا: همانگونه که آنها مرا در کودکی تربیت کردند مشمول رحمتشان قرار ده. (۲۴- اسراء)

۷- حق نزدیکان را بپرداز و (همچنین) حق مستمند و وامانده در راه را، هرگز اسراف و تبذیر مکن. (۲۵- اسراء)

۸- موقع انفاق نه افراط کن و نه تفریط. (۲۹- اسراء)

 ۹- فرزندانتان را از ترس فقر نکشید، نزدیک زا نشوید، به مال یتیم نزدیک نشوید. حق پیمانه را ادا کنید. از آنچه آگاهی ندنارید پیروی نکنید. روی زمین با تکبر راه نروید. (۳۱ تا ۳۵ اسراء)

 ۱۰- به بندگانم بگو سخن بگویند که بهترین باشند. (۵۳- اسراء)

۱۱- نماز را از زوال خورشید (هنگام ظهر) تا نهایت تاریکی شب (نیمه شب) برپا دار. (۷۸- اسراء)

۱۲- ما آنچه را روی زمین است زینت قرار دادیم تا آنها را بیازمائیم که کدامین آنها نیکوکارترند. (۷-کهف)