درس هایی از جزء سی قرآن کریم
75 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

درس هایی از جزء سی قرآن کریم

«یادی از قیامت»

هَلْ أَتَاکَ حَدِیثُ الْغَاشِیَةِ ﴿۱﴾وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ﴿۲﴾عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ﴿۳﴾...وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ﴿۸﴾لِسَعْیِهَا رَاضِیَةٌ ﴿۹﴾... «سوره مبارکه غاشیه»

معنی آیه: آیا داستان «غاشیه» (روز قیامت که حوادث وحشتناکی همه را می پوشاند) به تو رسیده است چهره هایی در آن روز خاشع و ذلت بار است و.... چهره هایی در آن روز شاداب و باطراوت است، چون از سعی و تلاش خود خشنوداند.


نکات مهم آیات:

۱- غاشیه به معنای پوشاندن است. انتخاب این نام برای قیامت به خاطر آن است که حوادث وحشتناک آن ناگهان همه را زیر پوشش خود قرار می دهد. 
۲- ذلت و ترس از عذاب و کیفرهای عظیم آن روز، تمام وجود گنه کاران را فرا گرفته است. 
۳- این آیات سخن از تلاشگران بی نصیب است. آنانیکه از تلاش و کوشش زیادی که در زندگی دنیا به خرج داده اند جز خستگی چیزی نصیبشان نشده است. 
۴- آنکه نه اندوخته ای در قیامت دارند، نه نام نیکی از خود به جا گذاشته اند، نه فرزند صالحی، تنها برای دنیا کوشیده اند و جز خستگی برای قیامت نیندوخته اند. 
۵- و سخن از نیکوکارانی است که از سعی و تلاش خویش خشنودند. کسانی که نتایج تلاش و کوشش خود را به وجه احسن می بینند و کاملاً از عملکرد خود راضی هستند.


نگاهی به مراحل مختلف قیامت از آغاز تا پایان

از آنجا که جزء سی قرآن بیشترین مباحث خود را به مسأله قیامت اختصاص داده و اکثر سوره های آن مکی است لذا در این قسمت بحث را به قیامت اختصاص می دهیم. 
۱- نشانه های قیامت: در بسیاری از آیات قرآن سخن از نشانه های قیامت است و آیه (۱۸ محمد) سخن از نشانه های نزدیک بودن آن روز (قیامت) می‌کند. 
۲- سپس سخن از فریاد مرگ و نفخ صور می‌کند و در هیجده آیه با شش عنوان مختلف از این وضع خبر می دهد. سخن از صور اول و صور دوم است. قیامت با یک صدای مهیب و وحشتناک آغاز می‌شود و.... 
۳- سکره الموت: سخن از مرگ و سکره الموت به‌عنوان پایان کار هر کس مطرح است که در درس قبل به آن اشاره شد. 
۴- عالم برزخ: گام بعدی برای ورود به قیامت بحث برزخ است. «و من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون». (مومنون- ۱۰۰)
۵- نامه اعمال: بعضی از آیات سخن از نامه اعمال می‌کند که آیات زیر به این وضع اشاره دارد.
(یس-۱۲)، (کهف- ۴۹)، (زخرف- ۸۰)، (جاثیه- ۲۸و ۲۹)، (قمر- ۵۲و ۵۳)، (مطففین- ۷ تا ۹ و ۱۸ تا ۲۹)، (ق- ۱۷و ۱۸)، (انفطار- ۱۰ تا ۱۲)، (حاقه- ۱۹و ۲۵و ۲۶)، (اشتقاق- ۷ تا ۱۲)، (واقعه- ۸و۹)، (واقعه- ۲۷و ۲۸و ۴۱و ۴۲)، (تکویر- ۱۰و ۱۴). 
۶- تجسم اعمال: سخن از تجسم اعمال در قیامت است، هر کس در آن روز نگاه به اعمالش خواهد کرد عملت نفس ما احضرت. 
۷- محکمه الهی: آنگاه سخن از محکمه الهی به میان آمده است سخن از گواهان اعمال و....
۸- میزان اعمال: سخن از میزان اعمال است، سخن از حسابرسی است. در این لحظه همه در انتظار جزا و پاداش اعمال خویش هستند. 
۹- پل صراط: 
۱۰- بهشت و دوزخ:
۱۱- سخن از نعمت های جسمانی و معنوی بهشت و سخن از عذاب روحی و جسمی دوزخ است.
۱۲- نعمت های مادی بهشت: باغهای بهشتی، سایه های لذت بخش، مساکن و قصور، فرشها و ارئک، غذاها و ظرفها، شرابهای طهور، لباسها و زینتها، همسران بهشتی، خادمان و ساقیان، پیش پذیرایی و بالاخره نعمت هایی که به تصور نمی گنجد. 
۱۳- و سخن از لذتهای روحانی بهشت است. احترام مخصوص بهشتیان، محیط صلح و صفا، امنیت و زوال خوف، دوستان باوفا، برخوردهای صمیمی، نشاط درونی، احساس خشنودی خدا، نظر خداوند به اهل بهشت، آنچه بخواهند موجود است و ابدیت نعمت ها. «و رضوان من الله اکبر»

مروری بر جزء سی ام قرآن کریم

۱- کسی که طغیان کرده و زندگی در دنیا را مقدم داشته مسلماً دوزخ جایگاه اوست. (۳۹و ۳۷ نازعات)
۲- آنکس که ازمقام پروردگارش ترسان باشدونفس رااز هوس بازدارد قطعاً بهشت جایگاه اوست.(۴۰و ۴۱ نازعات)
۳- انسان به غذایی که می خورد نگاه کند. (۲۴- عبس)
۴- در روز قیامت انسان از برادر، مادر، پدر و زن و فرزندش می گریزد. (۳۶و ۳۴ عبس)
۵- در روز قیامت انسان با ارزشترین اموال خود را به دست فراموشی می سپرد. (۴- تکویر)
۶- این قرآن چیزی جز تذکری برای جهانیان نیست. (۲۸- تکویر)
۷- ای انسان: چه چیز تو را در برابر پروردگار کریمت مغرور ساخته است؟ (۶- انفطار)
۸- وای بر کم فروشان. آنان که وقتی برای خود پیمانه می‌کنند حق خود را به طور کامل می گیرید. اما هنگامی که می خواهند برای دیگران پیمان یا وزن کنند کم می گذارند. (۱و ۳ مطففین)
۹- ای انسان تو با تلاش و رنج به سوی پروردگارت می روی و او را ملاقات خواهی کرد. (۶- انشقاق) 
۱۰- (ای پیامبر) به زودی پروردگارت آنقدر به تو عطاء خواهد کرد که خشنود شوی. (۵- ضحی)
۱۱- (ای پیامبر) ما سینه تو را گشاده نساختیم، و بار سنگین تو را از تو برنداشتیم. (۱و ۲ انشراح)
۱۲- شب قدر از هزار ماه بهتر است. (۳- قدر)
۱۳- کسانی که ایمان آورده اند و اعمال صالح انجام دادند، بهترین مخلوقات خدایند. (۷- بینه)
۱۴- انسان در برابر نعمت های پروردگارش بسیار ناسپاس و بخیل است. (۶- عادیات)
۱۵- کسی که در روز قیامت ترازوی اعمالش سنگین باشد در یک زندگی خشنود کننده خواهد بود. 
۱۶- تکاثر و افزون طلبی شما را به خود مشغول داشته است تا آنجا که به دیدار قبرها رفتید. (۱و ۲ تکاثر)
۱۷- به عصر سوگند که انسان ها همه در زیانند، مگر کسانی که ایمان آورده اند و عمل صالح انجام داده اند. (عصر)