ربع قرن فعالیت فرهنگی قرآنی
81 بازدید
موضوع: تبلیغ

تشکیل مؤسسه قرآنی علقمه وکانون فرهنگیشهدای سن سن کاشان

در راستای قرآنی کردن جوانان به‌صورت بنیادی

مؤسسه قرآنی علقمه وکانون فرهنگی شهدایسن سن کاشان در راستای تلاش مستمر برای قرآنی کردن جوانان به‌صورت بنیادی، گام خویشرا با راه‌اندازی این مؤسسه برداشته و تمام توان خود را جهت تسهیل کردن فراگیری آموزه‌هایقرآنی برای سطوح مختلف به کار بسته است.طی مدت فعالیت این مؤسسه قاریان و حافظان زیادیدر این مؤسسه تربیت شده‌اند که هم اکنون عده‌ای از این افراد در شمار اساتید و شخصیت‌هایتأثیر گذار جامعه قرآنی به‌شمار می روند.