ربع قرن فعالیت فرهنگی قرآنی
115 بازدید
موضوع: تبلیغ

اجرای موفق طرح «آموزش قرآن پشت قاب شیشه‌ای»

توسط مؤسسه علقمه وکانون فرهنگی شهدای سنسن کاشان

یکی از مهمترین فعالیت این مؤسسه اجرایطرح «آموزش قرآن پشت قاب شیشه‌ای» است که این مؤسسه در این طرح با تهیه 45 تابلو قرآنیدر قالب سه سری به آموزش روخوانی قرآن در مدارس و مساجدو پارک‌ها ویژه گروه سنی 6 تا15 سال پرداخته است.

این طرح به‌مدت 2 سال است که آغاز شده وتا کنون با حضور 3 هزار و 200 نفر در 8 مدرسه، 5 مسجد و 2 پارک اجرا شده است.

این طرح در قالب یک هفته آموزشی و هر کلاسبا حضور 20 نفر برگزار می‌شود که تا کنون مؤسسه موفق به برگزاری 160 کلاس شده است کهدر پایان این کلاس‌ها 120 نفر موفق به دریافت گواهینامه شده‌اند.

اجرای طرح قرآنی «محله محور» به‌همت

مؤسسه علقمه وکانون فرهنگی شهدای سن سنکاشان

اجرای طرح قرآنی «محله محور» نیز یکی دیگراز طرح‌های موفق این مؤسسه است که با اجرای این طرح در هر محله یک مرکز آموزش قرآنویژه آقایان و یک مرکز آموزش قرآن ویژه بانوان تأسیس شده است.انتشار نشریه علقمه وراه‌اندازی مرکز شکوفه‌های قرآنی، شرکت 850 نفر از قرآن‌آموزان مؤسسه در طرح 1447،حضور در دهمین نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان، برگزاری مسابقه تجلی ایمان در سبک زندگیاسلامی توسط مؤسسه قرآنی،افتتاح مدرسه مکاتبه‌ای نهج‌البلاغه توسط کانون فرهنگی شهدایسن سن کاشان ومؤسسه قرآنی علقمه،ازدیگرفعالیت‌های این مؤسسه درسال 1392 است.

اجرای 40 طرح فرهنگی توسط