ربع قرن فعالیت فرهنگی قرآنی
88 بازدید
موضوع: تبلیغ

اجرای 40 طرح فرهنگی توسط

موسسه قرآنی علقمه و کانون فرهنگی شهدایسن سن کاشان

فصلنامه گنبد سبز، مسابقه کلید بهشت، کاروانعزاداری فاطمه(س) ، کلاس آموزش رایانه ، هیئت عزاداری شهدای گمنام ، مسابقات فرهنگی– هنری- ورزشی به صورت ماهانه ، تاسیس دارالقران علقمه ، مهد شکوفه های علقمه ، کتابخانهتخصصی قرآن وعترت ، جلسه فرهنگی رهپویان نور ، نمایش تصاویر برزخی ، مسابقه خوشه هایطلایی هدیه های الهی ، طرح اطلاع رسانی در فضای مجازی ، جلسات آموزش روخوانی- روانخوانی-تجوید- قصص وتفسیر قرآن کریم ، فصلنامه کافی نت مجازی ، شرکت در جشنواره سراسرس نشاطوکسب رتبه برتر ، مراسم معنوی اعتکاف ، مسابقه عطر محمدی ، مسابقه گل عفاف ، طرح اوقاتفراغت بیا تا گل برافشانیم ، طرح مساجد سبز ، نشریه فرهنگ پیام رسانی ، کلاس آموزشژیمناسیک ، نشریه داخلی علقمه ، ماهنامه نشاط ، جشن مادر بزرگها ، جنگ قرآن ، طرح قرآندر خانه ، مسابقه اتحاد مطهر ، نمایشگاه و مسابقه بوی بهشت ، مسابقه تفسیر سوره کوثرو قدر ، جشن پدر بزرگها ، جشن شیر خوارگان ، راه اندازی کتابخانه امام حسن مجتبی (ع)، بانک نرم افزاری گل لاله ، گفتمان دینی ، مسابقه اتحاد کلمه .

طراحی 40 طرح حجاب و عفاف توسط

موسسه قرآنی علقمه و کانون فرهنگی شهدایسن سن کاشان

دفاع مقدس و حجاب وعفاف ، دولت وحجاب وعفاف ، تشکلهایتخصصی حجاب وعفاف ، بازی وسرگرمی حجاب و عفاف ، راهپیمایی حجاب وعفاف ، چاپ نشریاتحجاب وعفاف ، پژوهش وحجاب وعفاف ، گفتمان های دینی حجاب وعفاف ، فعالیتهای اجتماعیحجاب وعفاف ، فرهنگ وحجاب وعفاف ، مد ولباس حجاب و عفاف ، سیاست وحجاب وعفاف ، هدیهو حجاب و عفاف، جامعه جهانی وحجاب ، مدرسه و حجاب وعفاف ، چاپ پوستر وبنر حجاب وعفاف، مسابقه حجاب وعفاف ، لوازم التحریر حجاب وعفاف ، تالیف کتاب ،کتابخانه تخصصی حجابوعفاف ، هنر وحجاب وعفاف ، همایش حجاب وعفاف ، تاریخ وحجاب وعفاف، تربیت مربی و حجابوعفاف، احکام شرعی حجاب وعفاف ، آموزش حجاب وعفاف ، ورزش وحجاب وعفاف ، قانون و حجابوعفاف، رسانه ملی وحجاب وعفاف ، حمل ونقل عمومی وحجاب وعفاف ، قرآن و حجاب وعفاف ،آداب معاشرت حجاب وعفاف ، صنایع دستی و حجاب وعفاف ، اسباب بازی حجاب وعفاف ، اتحادیهصنوف وحجاب وعفاف ، شعر وحجاب وعفاف ، سایت تخصصی حجاب وعفاف ، سیستم ارسال پیامک حجابوعفاف.