بخشش، افكار ويرانگر را به افكار سالم تبديل مي كند
67 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان
ذهنيت منفي در مورد بخشش را قاتل خاموش ايرانيان دانست و تاكيد كرد: ملت ایران، صفت خوب بخشش را در عمل نشان داده است، اما در این میان افرادی هستند که توانایی بخشش را ندارند، علت اين است که برخی افکار باعث می‌شود بخشش غیرممکن یا به شدت دشوار باشد، مثلا اين كه دیگران مدیون ما هستند هر قدر در مورد مدیون بودن دیگران نسبت به خود غیرمنطقی باشیم، بیشتر احساس می‌کنیم در حق ما ظلم شده است و در نتیجه دچار رنجش و آسیب بیشتری می‌شویم و اگر احساسات، کنترل ما را بر عهده داشته باشد هرگز قادر به بخشش نخواهیم بود.
بخشش احساسات خشمگین را آرام مي كند، افکار ویرانگر را به افکار سالم‌ تبدیل می‌کند، ممکن است به کسی که شما را آزار داده است کمک کند تا به منصف نبودن خود پی ببرد تغيير رويه بدهد پس عمل اخلاقی پسندیده محسوب می‌شود همچنين شما عمل محبت‌آمیزی در راه خدا انجام داده ايد، شما می‌بخشید چون خداوند از شما می‌خواهد که ببخشید.