چگونه فرهنگ کار مضاعف را در جامعه عملیاتی کنیم
24 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چگونه فرهنگ "کار مضاعف" را در جامعه عملیاتی کنیم چگونه فرهنگ "کار مضاعف" را در جامعه عملیاتی کنیم. شعار سالانه و پیام نوروزی مقام معظم رهبری همواره موجب ایجاد انگیزه و شور و شوق ـ در رابطه با آن موضوع خاص ... www.ido.ir/a.aspx%3Fa%3D1389012304‏ - ذخیره شده - مشابهجزوه «چگونه فرهنگ کار مضاعف را در جامعه عملیاتی کنیم؟» در اصفهان ... اداره کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان در راستای نامگذاری سال 89 به عنوان سال ... www.ido.ir/n.aspx%3Fn%3D13890122126‏ - ذخیره شده - مشابه