هشت سال حماسه و ایثار
29 بازدید
محل نشر: www.sensen.goo.ir
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
حضرت امام خمینی(ره) آنهایی که هشت سال مبارزه و جنگ به هر دلیلی از ادای تکلیفی بزرگ طفره رفتند و خودشان و جان و مال و فرزندانشان و دیگران را از آتش حادثه دور کردند مطمئن باشند که از معامله با خدا طفره رفتند و خسارت و زیان و ضرر بزرگی کرده اند که حسرت آن را در روز واپسین و محاسبه حق خواهند کشید . مقام معظم رهبری (مدظله العالی) حماسه هشت سال دفاع مقدس تا ابد برای مردم ایران همچون تاریخ اسلام مهم و قابل احترام خواهد بود.