شرح شورانگیز عشق
27 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
دیر زمانى است که نام شهریار بر تارک ادب، شعر و هنر پارسى همچون نگینى خودنمایى مى‌کند و پیوندى استوار و ناگسستنى با آن دارد. استاد شاعرى که سالها با یکه‌تازى در میدان توحید و وادى عرفان ثمره اشعارش هم اکنون زینت‌بخش محافل خاص و عام ماست. رند پیر عالم‌سوزى که هبه شهریاریش را از کف عطاى خواجه شیراز برگرفته بود و همچون مراد خود زمزمه غزل‌هایش عشق را در رگها به جوش مى‌آورد، گرانقدرى که غزل على اى هماى رحمتش او را فارغ از زمان و مکان نمود و در ابتداى ابد و انتهاى ازل جایش داد. امروزه در پهن دشت سرزمین ایران کمتر جایی را می توان یافت که نام و نشانی از سروده های شهریار در آن نباشد و شمار اندکی از مردم با سواد را می توان دید که بیتی ،قطعه ای و غزلی از شهریار را بر لوح خاطر نسپرده باشند و این نشانه ای است از نفوذ معنوی کلام شاعر بر سراچه دل آشنا و بیگانه.
دانلود