غناى فرهنگى شیعه در عصر امام جواد علیه السلام
26 بازدید
محل نشر: www.sensen.goo.ir
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
محمد بن حسن بن عمار مى گوید: من دو سال نزد على بن جعفر (عموى امام رضا علیه السلام ) بودم و هر خبرى که او از برادرش موسى بن جعفر شنیده بود مى نوشتم ، روزى در مدینه خدمت ایشان نشسته بودم که ابوجعفر محمد بن على الرضا علیه السلام در مسجد رسول خدا صلى الله علیه و آله بر او وارد شد، على بن جعفر برجست و بدون کفش و عبا نزد او رفت و دستش را بوسید و احترامش کرد.