شریعتی کیست
25 بازدید
محل نشر: www.sensen.goo.ir
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
شریعتی کیست؟ سالهاست ذر بیت مخاب های آشنا، غوغایی نافرججام بپا است وبرای حسن ومجوبه روضه مارکسیستی می خوانند. شعار زر و زور وتزویر داده می شود اما می گویند چاره ای نیست زندگی باید کرد یکی چریک پیر را دجال ودیگری اهریمن زمان را خورشید خاوری می نامد .نبرد با شایعه سازی وظیفه کیست؟ براستی دکتر چه می گوید؟ چرا به او بی مهری شد؟ این آتشهای زیر خاکستر چیست؟ می گویند او آغازگر انقلاب فرهنگی بود اما روح مسموم مادی گرایی وغرب زدگی وشرق مآبی در آثارش سیلان دارد.