نقش روحانیت شیعه
24 بازدید
محل نشر: www.sensen.goo.ir
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
دراستقبال از بهار انقلاب مروری کوتاه بر نقش روحانیت شیعه در صد سال اخیر بدون شک همه می‌دانیم که حجت‌های واقعی خدا بر روی زمین، انبیاء عظام و ائمه اطهارند (ع) کهبه نور علم و معرفت الهی مزین هستند و به معنای حقیقی، منصوب پروردگارند ولیکن در زمان غیبت علما؛ وارثان زمین و حجت‌های حق از ناحیه امامان معصوم و حجت غایب خویشند که آن حضرت خود فرموده‌اند: »و اما الحوادث الواقعه فارجعوا الی رواه حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله علیهم « هیچ تحلیلگر منصفی نیست که جایگاه تاریخی و تعیین کننده روحانیت را در راستای احیای فرهنگ و تبیین هویت فرهنگی ملت مسلمان، موردتأکید قرار ندهد. این فهم، خود تکیه بر تحولات شگرف فرهنگی دارد که در باور و آرمان این ملت به وقوع پیوسته است؛ چنان که بعد از پیروزی انقلاب، روحانیت معظم در ابعاد مختلف فرهنگی باتوجه به عرصه بر‌تر و وسیع تری که ازطریق شبکه‌های گسترده و اختیارات فراگیر دولتی پس از انقلاب به دست آمده، خدما ت شایانی نموده است که بخش‌هایی از آن مورد اشاره قرار می‌گیرد.
دانلود