جایگاه مسجد از دیدگاه قرآن و روایات و بزرگان دین
25 بازدید
محل نشر: www.sensen.goo.ir
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
قرآن و سنت، به عنوان دو منبع اصلی و قطعی نزد همه مسلمین مورد قبول است.به طور کلی محتوای اسلام و پیام آسمانی دین مقدس اسلام را از این دو منبع استخراج می نمایند؛ اگر چه منابع دیگری هم برای استخراج این محتوا وجود دارد،اما هیچ یک از آن ها مانند قرآن و سنت از اجماع کامل در نزد عموم مذاهب اسلامی بر خوردار نیستند.لذا نگاهی داریم به موقعیت و رتبه این نهاد مقدس دینی یعنی مسجد ،در آیات الهی و روایات ، تا جایگاه آن را مورد بررسی قرار دهیم