موضوع یاداشت:نهم دی روز بصیرت:
22 بازدید
محل نشر: www.sensen.goo.ir
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
شهید مطهری در خصوص تفاوت میان انسان وحیوان می فرمایند:وجه تمایز انسان وحیوان درد است و اگر کسی بخواهد ببیند تا چه حد به انسانیت نزدیک است باید میزان درد و دردمند بودن خود را بسنجد و داشتن درد و دردمندی شاخص اصلی انسانیت است و آنچه در عاشورای امام حسین(ع) می بینیم اوج احساس دردمندی ومسئولیت پذیری امام حسین(ع) را نشان می دهد. ایام محرم وصفر زمان چک کردن خودمان با مکتب امام حسین(ع) است ویکی از این آزمایشات برای این چک کردن آزمایش میزان دردمندی نسبت به نظام حاکم جهانی است و با توجه به گفته شهید مطهری در روز عاشورای سال 47 که فرمودند:"اگر می خواهید عزاداری کنید باید بدانید شمر 1300 سال پیش مرد ورفت ،شمر امروزت را بشناس" ما امروز باید شمر زمان خود را بشناسیم ونگذاریم آنها برجامعه جهانی حاکمیت کنند.
دانلود