هنر مردان خدا
48 بازدید
محل نشر: www.sensen.goo.ir
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
انقلاب اسلامی سرآغاز تحول در عرصة سیاسی، اجتماعی و دینی در ایران گردید، این واقعه‌ی مهم زمینه‌ساز شناخت شاخص‌های هویتی و مذهبی شد و راه رجعت به سنت‌های ملی و مذهبی را فراهم آورد. با سرنگونی حکومت پهلوی و ظهور انقلاب اسلامی در بهمن ماه سال 1357 شرایطی به وجود آمد که بسیاری از هنرمندان آثار بدیعی با موضوع انقلاب اسلامی به وجود آورند در چنین شرایطی، هنرمندان بر اساس فضای معنوی همسو با فرهنگ اسلامی، هنر انقلاب اسلامی را پی نهادند.