مدیریت در فرهنگنامه تبلیغات اسلامی یک شهر با یک رنگ مشهود است...
55 بازدید
محل نشر: سایت
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
متن ذیل در وصف مدیران سازمان تبلیغات اسلامی نوشته شده است.. . واژه مدیریت در فرهنگ‌نامه تبلیغات اسلامی آیینه ای است که در آن خبری از شهر فرنگ از همه رنگ نیست؛ یک شهر با یک رنگ مشهود است؛ شهری الهی با رنگی خدایی چرا که میم مدیریت این فرهنگنامه: مفسرانی هستند که هَٰذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ را دردارالقران الکریم تفسیر می‌نمایند. دیندارانی هستند که تدین آنها اعتبار این خانواده است.