بصیرت، راز ماندگاری انقلاب
47 بازدید
محل نشر: سایت
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
سی و پنج سال از استقامت ملت ایران گذشته است و نظام سلطه جهانی در روزهایی که استقلال عزتمند کشور ما را الهام بخش بیداری های منطقه دیده است، می تواند با گوشت و پوست خود سخنان همفر انگلیسی را درک کند که پس از سال ها جاسوسی در ممالک اسلامی و در آخرین صفحات خاطرات خود افسوس می خورد که چرا این قدر دیر به ماهیت تشیع در اسلام پی برده است و تازه متوجه می‌شود که سال ها پوسته ای از اسلام را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است.