20 نکته کلیدی پیرامون مهارت های مدیریتی
47 بازدید
محل نشر: سایت
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
شاید شما در انجام شغل های مختلف دراری توانایی های فنی و اطلاعات حرفه ای لازم باشید، اما مهارت های رهبری و مدیریت نیز جزء پیش نیازهای رسیدن به موفقیت بشمار می روند. اگر می خواهید مدیر موفقی باشید باید توانایی های رهبری خود را افزایش دهید. اما مهارت های ضروری مدیریت موفق را می توان در این موارد دانست. ***ذهن خود را بر روی تصویرهای بزرگتر متمرکز کنید