پرتوی از بزرگواری حضرت زهرا(س)
54 بازدید
محل نشر: سایت
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بعد از آنکه پیامبر با یهودیان، در اذای دریافت مزرعه فدک، پیمان صلح بست و آیه «و آت ذا القربی حقه" نازل شد، فدک را به فاطمه بخشید. پیامبر فدک را در زمان حیاتش به فاطمه بخشید تا به‌عنوان ملک شخصی او باشد. فدک مزرعه بزرگی بود که درآمد فراوانی داشت. بعد از رحلت پیامبر (ص)، افرادی چنین ادعا کرد که فدک از حقوق مسلمانان است و درآمدهای آن به بیت‌المال تعلق دارد، زیرا پیامبران بعد از رحلت خود ارث و ما ترک نمی‌گذارند! او چنین می‌پنداشتند و فاطمه از این تصرف و خود رأیی و مغالطه سخت برآشفت؛ زیرا استدلال نخست بر جفاکاری و حق کشی دلالت دارد واستدلال دوم مخالف نص صریح قرآن کریم است.