همدلی و همزبانی دولت و ملت در کلام امیرالمومنین علیه السلام
61 بازدید
محل نشر: سایت
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
جامعه و حکومت (ملت و دولت)، دو عنصر مکمل همدیگر هستند که بی شک در کنار هم معنا حقیقی خود دست می یابند و هر کدام اگر می خواهند دوام و پایداری داشته باشند واستقرار خود را حفظ کنند باید وظیفه خود را نسبت به دیگری بطور کامل انجام دهند و بی شک این وظایف دارای آداب و شرایط و قانون خاص خود است که با کوچکترین اشتباهی منجر به تباهی و یا فساد هر یک می شود.