چشم بیدار
61 بازدید
محل نشر: سایت
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در اینکه امنیت نعمتی بدون جایگزین است کسی شک ندارد و از دغدغه‌های اصلی هر جامعه‌ای امنیت و آرامش است.امنیت مانند اکسیژن برای جامعه ضروری است؛به همین‌ دلیل،جامعه حاضر است هزینه‌های زیادی را در این راستا تحمل کند. قرآن امنیت را یکی از اهداف استقرار حاکمیت الله و خلافت و جانشینی صالحان و طرح‌ امامت می‌شمارد،و بحثی است که در آیات مختلف،مستقیم و غیرمستقیم به آن پرداخته شده‌ و لذا یکی از دغدغه‌های انبیاء و ائمه(ع)مسئله امنیت و آسایش جامعه بوده است و دوست‌ داشته‌اند که مردم را از عواقب شوم ناامنی نجات داده و لذت شیرینی امنیت را به کام مردم‌ بچشانند.همان طور که در متن اشاره خواهد شد:امیر المؤمنین(ع)نعمت مهم دنیا را امنیت و سلامتی جسم و کمال نعمت آخرت را وارد بهشت شدن می‌داند و در احادیث دیگر،امنیت از ضروریات اولیه زندگی بشر شمرده شده و وطنی که امنیت ندارد بی‌ارزش قلمداد شده است. احساس امنیت از خصایص مؤمن شمرده شده و تأمین امنیت از اهداف جهاد قلمداد شده‌ است.بر این اساس،رهبر معظم انقلاب امنیت را مانند هوا برای جامعهء انسانی ضروری‌ می‌دانند. در این مقاله به نقش امنیت و نیروهای امنیتی وبودن نعمت امنیت و آثار سوء غفلت از این نعمت و ناسپاسی آن‌ اشاره شده است