چند نکته پیرامون مهارتهای مدیریتی
58 بازدید
محل نشر: سایت
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چند نکته پیرامون مهارتهای مدیریتی آیا شما در زندگی شغلی خود برای امر مدیریت ارزش قائل هستید؟ شاید شما انجام شغل های مختلف توانایی های فنی و اطلاعات حرفه ای لازم باشد، اما مهارتهای رهبری و مدیریت نیز جزء پیش نیازهای رسیدن به موفقیت بشمار می روند.اگر می خواهید مدیر موفقی باشید باید توانایی های رهبری خود را افزایش دهید. اگر به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه هستید، ما در این قسمت مهارت های ضروری مدیریت موفق را برای شما بیان می کنیم: