چشم بیدار مدیر
56 بازدید
محل نشر: سایت
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
رفتار کارگزارانت را زیر نظر بگیر و بازرسان مخفی راستگو و وفادار برایشان بگمار، زیرا بازرسی نهایی و مراقبت پنهانی تو ، آنان را به حفظ امانت و مدارا با رعیت وا می دارد. «عهد نامه مالک اشتر» حفاظت وحراست از ارزشها و دستاوردهای نظام، از پایه های اصلی قدرت و ثبات حکومت اسلامی است که با مراقبت های دائم و نظارت دقیق بر حرکات دشمنان اسلام و کارشکنی بد خواهان و کنترل کارمندان، حکومت را در اجرای عدالت و تحقق اهداف منیع و رفیع آن یاری می دهد.سیره پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله وسلم)و ائمه معصومین (علیهم السلام) در دوران حکومتشان بهترین دلیل بر اهمیت این مساله است.خالق متعال ،از همان آغاز آفرینش انسان ، فرشتگان را برای ثبت و ضبط گفتار و اعمال اشرف مخلوقاتش نهاده است. آنجا که می فرماید:«اَم یَحسَبُونَ اَنَّا لا نَسمَعُ سِرَّهُم وَ نَجواهُم بَلی وَرُسُلُنا لَدَیهِم یَکتُبُونَ» آیا آنان می پندارند که ما اسرار نهانی و سخنان در گوشی آنان را نمی شنویم؟ آری رسولان و فرشتگان ما نزد انها هستند و می نویسند. بنابراین دستگاه های اطلاعاتی و حراستی ، مقتضای طبیعت و ندای خلقت است. متاسفانه سازمانهای امنیتی در نظامهای جاسوسی دنیا همانند چشمی است که جز به معصیت و گناه گشوده نشده است. از این رو، در جوامع دیگر نیز تفسیر وقضاوت در مورد کاربرد و اهمیت آن مناسب با آن سابقه ذهنی آلوده و تاریک است ؛ در حالی که این چشم، ابزار کارآمدی است که در محیط و زمینه سالم، اقامه هر امر مقدس و معروف و هر خیر و برکتی به ان بستگی دارد.