بخشش شفاست!
57 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بخشش فقط يك كلمه نيست بلكه بار معنايي زيادي دارد، بخشش رحمت الهی است كه خيلي از ما قادر نيستيم حتي آن را به زبان بياوريم. اولیای الهی مأموریت دارند پیروان خویش را با صفات عالی انسانی تربیت کنند، معیار انسان برتر و مكارم اخلاق را در نهادشان پرورش دهند و مؤمنان خطاکار را از یأس و ناامیدی نجات دهند. يكي از همين معيارها، عفو و بخشش است كه بر انتقام و کینه ترجیح دارد، محبوبیّت انسان را دو چندان می کند، کینه ها را می شوید و تبدیل به محبت و دوستی می کند. بخشش فضيلتي است كه در دين ما بارها بر آن تاكيد شده است و همانطور كه ما از خداي خود توقع بخشش داريم شايد ديگران هم چشم به راه بخشش ما باشند.
دانلود