تبلیغ ضامن سلامت محیط
51 بازدید
محل ارائه: استان اصفهان
مقطع: سطح 3
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
برگزاری مسابقه تبلیغ و تبلیغات اسلامی در سایت تبیان اصفهان - اصفهان (شنبه 6 تیر 1388) سایت اطلاع رسانی اداره کل تبلیغات اسلامی اصفهان اقدام به برگزاری مسابقه الکترونیکی تبلیغ و تبلیغات اسلامی کرد.