جمهوری اسلامی
55 بازدید
محل ارائه: توزیع عمومی
مقطع: فوق دیپلم
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
روز جمهوری اسلامی در روزهای 21 و 22 بهمن ماه 1357، آخرین بقایای تار عنکبوتی رژیم شاهنشاهی فرو ریخت و مردم ایران به رهبری حضرت امام خمینی رحمه الله ، پیروزی انقلاب اسلامی را جشن گرفتند. با فروپاشی رژیم خودسر پهلوی، بساط استبداد سیاسی و سلطه جویی خارجی متزلزل گشت و زمینه پیدایش جامعه ای به دور از استبداد و استثمار در منظر ملت مسلمان ایران هویدا شد. حدود پنجاه روز پس از فروپاشی رژیم پهلوی، نخستین همه پرسی رسمی در روزهای دهم و یازدهم فروردین ماه 1358، با شکوه تمام برگزار شد و ملت ایران تصمیم قاطع خویش را بر پی افکندن «نظامی نوین» به همگان اعلام کرد و روز دوازدهم فروردین، به نام «روز جمهوری اسلامی» شناخته شد.