مدیریت فرهنگی اعتکاف
64 بازدید
محل ارائه: توزیع عمومی
مقطع: سطح 2
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اعتکاف موفق و راهکارهای آن( از نظر اجرایی و فرهنگی) 1- تعریف اعتکاف موفق به اعتکافی گفته می شود که علاوه بر اهداف معنوی آن، رعایت و پیش بینی کلیه نیازها و مسائل مقدماتی و جانبی آن به طور دقیق در نظر گرفته شده باشد و معتکفین با رضایتمندی کامل اعتکاف را ترک نمایند. 2- چگونگی و راهکارهای اعتکاف موفق 1-تشکیل هیئت امناء با ترکیبی از یک روحانی خوش نام و مؤثر و افرادی مدیر و مؤثر برای امور فرهنگی- اجرائی تدارکاتی و مدیریتی 2-تشکیل جلسات هیئت امناء و انتخاب مدیر اجرایی برای برنامه ریزیامور اجرائی اعتکاف 3-برنامه رییزی دقیق در امور فرهنگی آموزش و تدارکاتی اعتکاف 4- طراحییک ساختار تشکیلاتی برای تقسیم منطقی وظائف بین افراد 5-انتخاب نیروها و معاونت ها و توجیه آنان بر اساس شرح وظائف 6- تنظیم سین (ساعات) برنامه و اجرای هر برنامه با توجه به نظرات هیئت امناء در شورای اجرائی اعتکاف 7-کادر اجرایی فعال و خستگی ناپذیر برای داشتن یک مراسم پرشور و با کیفیت، نیاز به یک کادر اجرایی بسیار فعال و خستگی ناپذیر، نظم پذیر، خوش سابقه، دارای سابقه اعتکاف می باشد که از مدتی قبل تا چند روز بعد از مراسم اعتکاف فعالیت وسیع و بدون وقفه داشته باشند. 8-مدیر مسئول روحانی از آنجا که مراسم اعتکاف مراسمی معنوی و عبادی با حضور در مسجد است، لازم می باشد یک روحانی فعال آشنا با احکام و اعمال عبادی اعتکاف در این مراسم عبادی حضور فعال توأم با مسئولیت داشته باشد. 9-مکان مناسب مکان یک مراسم اعتماف می بایستی حداقل شامل چند شاخصه ذیل باشد: الف:فضای مناسب برای معتکف شدن خواهران و برادران بصورت کاملا مجزّا. ب:سرویس های بهداشتی متناسب با جمعیت معتکفین خواهر و برادر. ج:حمام برای برادران(استفاده از حمام مسجد فقط برای کسانیکه نیاز به غسل واجب پیدا می کنند می باشد) در صورت نبود حمام در مسجد می توان برای استفاده برادران با نزدیکترین حمام عمومی محل، هماهنگی لازم صورت گیرد که از چند ساعت قبل از اذان صبح برای استفاده ی معتکفینی که نیاز به غسل واجب دارند باز باشد ویا از حمام هایپیش ساخته و صحرائی استفاده نمود. د:نور و صوت و فضاسازی مناسب 10-بودجه