کارکردهای مسجد
67 بازدید
محل ارائه: سطح استان
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
قرآن کریم از مسجد دو تصویر با دو نوع کارکرد متفاوت و حتی متضاد ارائه داده است. ابتدا تصویری از جبهه ایمان وجایگاه وکارکردهای آن را ارائه کرده وسپس به ترسیم تابلویی از جبهه کفر با کارکردهای ویژه آن پرداخته است ؛ یعنی مسجدی با کارکردهای مثبت و مسجدی با کارکردهای منفی. ازسویی مسجدی را معرفی می کند که بر اساس تقوا و در جهت اهداف الهی ساخته شده است : « لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ یَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِیهِ فِیهِ رِجَالٌ یُحِبُّونَ أَنْ یَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ یُحِبُّ الْمُطَّهِّرِینَ».